Mẫu B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mẫu B04a-TS được cơ quan BHXH lập ra để tổng hợp số người truy thu thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN quy định tại Khoản 1 Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017. Dưới đây là Mẫu Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B04a-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

1. Mục đích lập danh sách

Tổng hợp số người truy thu thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN quy định tại Khoản 1 Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017. BHXH huyện gửi BHXH tỉnh, BHXH tỉnh tổng hợp để theo dõi, kiểm tra.

2. Trách nhiệm lập danh sách

Đơn vị lập: BHXH huyện, Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh.

3. Thời gian lập danh sách

Thời gian lập: hàng quý.

Căn cứ lập: Mẫu D02-TS, D02a-TS của từng đơn vị.

4. Phương pháp lập danh sách

Cột A: ghi số thứ tự.

Cột B: ghi họ tên người lao động truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

Cột C: ghi số định danh.

Cột 1: ghi tên đơn vị hiện tại người lao động đang làm việc.

Cột 2: ghi số tháng truy thu.

Cột 3, 4: ghi từ tháng đến tháng truy thu (trường hợp thời gian truy thu có nhiều giai đoạn thay đổi như chức danh, công việc, tiền lương thì ghi riêng mỗi dòng tương ứng với thay đổi).

Cột 5: Ghi chú.

5. Mẫu Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B04a-TS)

Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B04a-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B04a-TS) ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM