Toán 3 Chương 2 Bài: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài học Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số bao gồm kiến thức thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan được eLib tóm tắt một cách chi tiết, dễ hiểu. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 2 Bài: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Phép chia hết

- Phép chia hết là phép chia có số dư khác 0.

- Vận dụng phép chia vào giải toán.

Ví dụ: Thực hiện phép tính sau

a) 75 : 5 = ?

b) 84 : 3 = ?

Hướng dẫn giải

a) Đặt tính rồi tính ta có:

7 chia 5 được 1, viết 1; 

1 nhân 5 được 5, 7 trừ 5 được 2

Hạ 5 được 25 chia 5 bằng 5, viết 5

5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0

Vậy 75 : 5 = 15

b) Đặt tính rồi tính ta có:

8 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 được 6, 8 trừ 6 bằng 2, 

Hạ 4, được 24 chia 3 bằng 8, viết 8

8 nhân 3 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 84 : 3 = 28

1.2. Một số lưu ý

- Đặt tính theo đúng cột, đúng số, đúng vị trí.

- Thực hiện phép tính từ trái sáng phải.

1.3. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, đặt số đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Bước 2: Thực hiện phép chia.

b) Dạng 2: Tìm x

- Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Trong phép chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia, chi cho thương.

Ví dụ: Tìm, biết: X x 5 = 95

Hướng dẫn giải

X x 5 = 95

X = 95 : 5

X = 19

c) Dạng 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bước 1: Đọc và phân tích đề bài, xác định số đã cho, số cần tìm và dạng toán

Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán. Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần.

Bước 3: Trình bày lời giải.

Bước 4: Kiểm tra cách trình bày và kết quả vừa tìm được.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính rồi tính 96 : 6 = ?

Hướng dẫn giải

9 chia 6 được 1, viết 1; 1 nhân 6 bằng 6, 9 trừ 6 bằng 3.

Hạ 6, được 36, 36 chia 6 được 6, viết 6; 6 nhân 6 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0.

Vậy 96 : 6 = 16

Câu 2: Tìm x biết

a) 45 : x = 9

b) 39 : x = 3

Hướng dẫn giải

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

Câu 3: Một bao gạo nặng 45kg, người bán hàng lấy ra \(\frac{1}{5}\) bao gạo đó. Hỏi người đó đã lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải

Muốn tìm \(\frac{1}{5}\) bao gạo bằng bao nhiêu ki-lô-gam thì cần lấy khối lượng bao gạo đã cho chia cho 5.

Người bán hàng đã lấy ra số ki-lô-gam gạo là:

45 : 5 = 9kg

Đáp số: 9kg

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.
Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM