Toán 3 Chương 2 Bài: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài học Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) bao gồm kiến thức thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan được eLib tóm tắt một cách chi tiết, dễ hiểu. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 2 Bài: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ):

  • Bước 1: Lấy số có một chữ số nhân với chữ số hàng đơn vị của số có hai chữ số.
  • Bước 2: Lấy số có một chữ số nhân với chữ số hàng chục có trong số có hai chữ số.

- Vận dụng phép nhân vào giải các bài toán đố.

Ví dụ:

3 nhân 2 bằng 6, viết 6

3 nhân 1 bằng 3, viết 3

Vậy 12 x 3 = 36

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Đặt tính và tính

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, thừa số thứ nhất là số có $2$ chữ số và thừa số thứ hai là số có một chữ sổ.

Bước 2: Thực hiện phép nhân, lấy số có một chữ số nhân với từng chữ số của số có hai chữ số theo thứ tự từ phải sang trái.

b) Dạng 2: Toán đố

Khi bài toán cho giá trị của “mỗi” hay “một nhóm” và yêu cầu tính giá trị của hai hay nhiều nhóm tương tự như vậy thì ta cần thực hiện phép toán nhân để tính.

c) Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức.

Thứ tự thực hiện phép toán sẽ là nhân, chia trước cộng trừ sau.

Nếu biểu thức chỉ có nhân hoặc chia thì thực hiện từ trái sang phải.

d) Dạng 4: Tìm số còn thiếu

Muốn tìm số bị chia chưa biết, ta lấy thương nhân với số chia.

e) Dạng 5: So sánh

Bước 1: Tính giá trị của các biểu thức.

Bước 2: So sánh các giá trị vừa tìm được, điền dấu >;< hoặc = nếu có.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính rồi tính 13 x 3 = ?

Hướng dẫn giải

3 nhân 3 bằng 9, viết 9

3 nhân 1 bằng 3, viết 3

Vậy 13 x 3 = 39

Câu 2: Mỗi hộp có 12 viên phấn. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu viên phấn?

Hướng dẫn giải

Cả 4 hộp có số viên phấn là:

12 x 4 = 48 (viên phấn)

Đáp số: 48 viên phấn

Câu 3: Điền dấu <, >, hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:

33 x 2....66

21 x 4.....64

Hướng dẫn giải

Ta thực hiên phép tính:

33 x 2 = 66

21 x 4 = 84

Ta điền vào chỗ chấm như sau:

33 x 2 = 66

21 x 4 > 64

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
  • Biết áp dụng vào giải các bài tập có phép nhân.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM