Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa Tiếng Việt 5

eLib xin gửi đến các em nội dung bài học dưới đây nhằm gúp các em hiểu hơn về từ nhiều nghĩa. Từ đó, các em có thể nhận diện và phân tích từ nhiều nghĩa trong một văn bản cụ thể. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa Tiếng Việt 5

1. Nội dung bài học

- Tìm những từ giải nghĩa thích hợp với từ "chạy".

- Phân biệt được những từ nhiều nghĩa của từ "chạy", "đi", "đứng".

2. Câu hỏi và hướng dẫn giải

2.1. Giải câu 1 trang 73 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi: Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ "chạy" trong mỗi câu ở cột A:

b. Hướng dẫn giải:

- Nối (1) với (d) - Bé chạy lon ton: Sự di chuyển nhanh bằng chân.

- Nối (2) với (c) -Tàu chạy băng băng trên đường ray: Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông.

- Nối (3) với (a) - Đồng hồ chạy đúng giờ: Hoạt động của máy móc.

- Nối (4) với (b) - Dân làng khẩn trương chạy lũ: Khẩn trương tránh những điều không may sắp xảy đến.

2.2. Giải câu 2 trang 73 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu trên?

(1) Sự di chuyển.

(2) Sự vận động nhanh.

(3) Di chuyển bằng chân.

b. Hướng dẫn giải: Dòng nêu đúng nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu trên là: (2) Sự vận động nhanh.

2.3. Giải câu 3 trang 73 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi: Từ ăn trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa gốc?

(1) Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân.

(2) Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than.

(3) Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.

b. Hướng dẫn giải: Từ ăn trong câu (c): "Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ" được dùng với nghĩa gốc. 

2.4. Giải câu 4 trang 74 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi: Chọn một trong hai từ dưới đây và đặt câu để phân biệt các nghĩa từ ấy.

(1) Đi:

- Nghĩa 1: Tự di chuyển bằng chân.

- Nghĩa 2: Mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.

(2) Đứng:

- Nghĩa 1: Ở tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền.

- Nghĩa 2: Ngừng chuyển động.

b. Hướng dẫn giải:

(1) Đi:

- Chúng em đang đi học.

- Em rất thích đi đôi dép màu hồng này.

(2) Đứng:

- Cô ấy đứng đợi mẹ đến đón.

- Điện thoại của tôi đã bị đứng màn hình.

3. Tổng kết

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Hiểu được từ nhiều nghĩa.

- Nhận diện và phân biệt được từ nhiều nghĩa.

Ngày:07/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM