Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tiếng Việt 5

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em biết cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, đồng thời vận dụng giải bài tập SGK một cách nhanh chóng và chính xác nhất. eLib mời các em tham khảo bài học dưới đây nhé, chúc các em học tốt.

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tiếng Việt 5

1. Nội dung bài học

- Các vế câu trong câu ghép có thể nối bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ.

- Những quan hệ từ các em cần lưu ý là: và, rồi. thì, nhưng, hay...

- Những cặp quan hệ từ các em cần lưu ý là: vì nên, do nên, nhờ mà, nếu thì, giá thì, hễ thì, tuy nhưng...

2. Nhận xét

2.1. Giải câu 1 trang 21 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Tìm câu ghép trong đoạn trích sau:

Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân l-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào... Một lát sau, l-va-nốp đứng dậy nói: "Đồng chí Lê-nin, giờ đã đến lượt tôi. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Đó là quyền của tôi."

Mọi người đều cho là l-va-nốp nói rất đúng. Lê-nin không tiện từ chối, đồng chí cảm ơn l-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc.

Theo HỒ LÃNG

Hướng dẫn giải:

Có 3 câu ghép trong đoạn trích

Câu 1:... anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào...

Câu 2: Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí.

Câu 3: Lê-nin không tiện từ chối, đồng chí cảm ơn I-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc. 

2.2. Giải câu 2 trang 22 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Xác định các vế câu trong từng câu ghép.

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình / thì cửa phòng lại mở / một người nữa tiến vào. Vế 1 và 2 nối với nhau bằng quan hệ từ thì - vế 2 và 3 nối với nhau trực tiếp (giữa 2 vế có dấu phẩy).

Câu 2: Một lát sau, I - va - nốp đứng dậy nói: "Đồng chí Lê - nin, giờ đã đến lượt tôi. Vế 1 vế 2 nối bằng dấu “:”

Cău 3: Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự/ nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Vế 1 và 2 nối với nhau bằng quan hệ từ tuy... nhưng.

Câu 6: Lê-nin không tiện từ chối / đồng chí cảm ơn I-va-nốp và ngồi vào ghế cắt tóc. Vế 1 và 2 nối trực tiếp (giữa 2 vế có dấu phẩy).

2.3. Giải câu 3 trang 22 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Cách nối các vế câu trong những câu ghép nói trên có gì khác nhau ?

Hướng dẫn giải:

- Ở câu 1: Vế 1 và 2 nối với nhau bằng quan hệ từ thì - vế 2 và 3 nối với nhau trực tiếp (giữa 2 vế có dấu phẩy).

- Ở câu 2: Vế 1 vế 2 nối bằng dấu “:”

- Ở câu 3: Vế 1 và 2 nối với nhau bằng quan hệ từ tuy... nhưng.

- Ở câu 6: Vế 1 và 2 nối trực tiếp (giữa 2 vế có dấu phẩy).

3. Ghi nhớ

1. Các vế câu trong câu ghép có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ.

2. Những quuan hệ từ thường được dùng là: và, rồi, thì, nhưng, hay, hoặc...

3. Những cặp quan hệ từ thường được dùng là:

- vì... nên... , do... nên... , nhờ... mà..... 

- nếu.... thì... , giá.... thì.... , hễ.... thì..... , 

- tuy.... nhưng... , mặc dù..... nhưng.......,

- chẳng những...... mà......, không chỉ.... mà.....,

4. Luyện tập 

4.1. Giải câu 1 trang 22 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Xác định các vế câu và các cặp quan hệ từ trong câu.

Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn được như vậy, phải trau dồi đạo đức cách mạng.

HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn giải:

Câu 1 là câu ghép có 2 vế câu

Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu // thì nhất định các cô, các chú thành công.

Cặp quan hệ từ trong câu là: nếu... thì.

4.2. Giải câu 2 trang 23 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Trong hai câu ghép ở cuối đoạn văn dưới đây, tác giả đã lược bớt quan hệ từ. Hãy khôi phục lại những từ bị lược và giải thích vì sao tác giả lược các từ đó.

Thái hậu ngạc nhiên nói :

-   Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử ?

Tô Hiến Thành tâu :

-   (...) Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước (...) thần xin cử Trần Trung Tá.

Theo QUỲNH CƯ - ĐỖ ĐỨC HÙNG

Hướng dẫn giải:

(Nếu) Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước (thì) thần xin cử Trần Trung Tá.

-> Tác giả lượt bớt các từ trên để câu văn gọn, tránh lặp. Tuy lượt bớt nhưng người đọc vẫn hiểu được.

4.3. Giải câu 3 trang 23 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống :

a)   Tấm chăm chỉ, hiền lành ... Cám thì lười biếng, độc ác.

b)   Ông đã nhiều lần can gián ... vua không nghe.

c)   Mình đến nhà bạn ... bạn đến nhà mình ?

Hướng dẫn giải:

a)  Tấm luôn chăm chỉ, hiền lành còn Cám thì lười biếng, độc ác.

b)  Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe

c)  Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà mình?

5. Tổng kết

Qua bài học này các em cần nắm một số nội dung chính sau:

- Biết cách nối các vế câu ghép bằng các cặp quan hệ từ.

- Vận dụng giải bài tập SGK một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày:23/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM