Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân Tiếng Việt 5

Nội dung bài  học dưới đây nhằm giúp các em mở rộng thêm vốn từ ngữ về công dân, đồng thời vận dụng giải bài tập SGK một cách nhanh chóng và chính xác nhất. eLib mời các em tham khảo bài học dưới đây nhé, chúc các em học tập tốt.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân Tiếng Việt 5

1. Nội dung bài học

- Mở rộng từ vốn từ ngữ về công dân.

- Tìm các từ đồng nghĩa với công dân.

- Chọn câu trả lời đúng.

2. Câu hỏi và hướng dẫn giải

2.1. Giải câu 1 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ công dân ?

a) Người làm việc trong cơ quan nhà nước.

b) Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước.

c) Người lao động chân tay làm công ăn lương

Hướng dẫn giải:

Dòng b: “Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước” nêu đúng nghĩa của từ công dân.

2.2. Giải câu 2 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào nhóm thích hợp: công dân, công nhân, công bằng, công cộng, công lí, công nghiệp, công chúng, công minh, công tâm

a) Công có nghĩa là "của nhà nước, của chung".

b) Công có nghĩa là "không thiên vị".

c) Công có nghĩa là "thợ, khéo tay".

Hướng dẫn giải:

a) Công có nghĩa là "của nhà nước, của chung": công dân, công cộng, công chúng.

b) Công có nghĩa là "không thiên vị": công bằng, công lí, công minh, công tâm.

c) Công có nghĩa là "thợ, khéo tay": công nhân, công nghiệp.

2.3. Giải câu 3 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Tìm trong các từ cho dưới đây những từ đồng nghĩa với công dân: đồng bào, nhân dân, dân chúng, dân tộc, dân, nông dân, công chúng.

Hướng dẫn giải:

Những từ đồng nghĩa với công dân: nhân dân, dân chúng, dân.

Những từ không đồng nghĩa với công dân: đồng bào, dân tộc, nông dân, công chúng

2.4. Giải câu 4 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Có thể thay từ công dân trong câu nói dưới đây của nhân vật Thành (Người công dân số Một) bằng các từ đồng nghĩa với nó được không ? Vì sao ?

Làm thân nô lệ mà muốn xoá bỏ kiếp nô lệ thì sẽ thành công dân, còn yên phận nô lệ thì mãi mãi là đầy tớ cho người ta...

Hướng dẫn giải:

Trong câu đã nêu, không thể thay thế từ công dân bằng những từ đồng nghĩa như: nhân dân, dân chúng, dân. Vì từ công dân có hàm ý là chỉ người dân của một nước độc lập, khác với các từ nhân dân, dân chúng, dân là chỉ con người của một đất nước nói chung.

Hàm ý của từ công dân ngược lại với ý của từ nô lệ.

3. Tổng kết

Qua bài học này các em cần nắm một số nội dung chính sau:

- Mở rộng vốn từ về từ công dân.

- Tìm từ đồng nghĩa với từ công dân.

- Vận dụng giải bài tập SGK.

Ngày:23/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM