Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng Tiếng Việt 5

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em nắm được nội dung chính của bài Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng, đồng thời hướng dẫn các em giải những câu hỏi SGK một cách chi tiết và đầy đủ nhất. eLib mời các em tham khảo bài học dưới đây nhé, chúc các em học tập tốt.

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng Tiếng Việt 5

1. Kiến thức cần nhớ

1.1. Văn bản "Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng"

Đồ Đình Thiện (1904 - 1972)

Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Ông Đỗ Đình Thiện là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chủ của nhiều đồn điền, nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng, trong đó có đồn điền Chi Nê, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước Cách mạng, ông Thiện đã có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Số tiền này làm người giữ “tay hòm chìa khóa” của Đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ, ngân quỹ của Đảng chỉ còn… 24 đồng.

Khi Cách mạng thành công, sự tài trợ của ông Thiện đối với Cách mạng còn lớn hơn nhiều. Trong Tuần lễ Vàng, ông đã ủng hộ Chính phủ tới 64 lạng vàng. Với Quỹ Độc lập Trung ương, ông cũng đóng góp tới 10 vạn đồng Đông Dương và được Chính phủ tín nhiệm giao phụ trách Quỹ.

Trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình ông Thiện ủng hộ cán bộ, bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc – là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền Chi Nê màu mỡ. Sau hòa bình, ông Thiện đã hiến toàn bộ đồn điền này cho Nhà nước.

Trong suốt cuộc đời mình, nhà tư sản Đỗ Đình Thiện đã hết lòng ủng hộ Cách mạng mà không hề đòi hỏi sự đền đáp nào. Ông là nhà tư sản yêu nước, nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.

Theo PHẠM KHẢI

1.2. Nội dung chính của văn bản

- Bài Tập đọc: "Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng" nhìn chung thể hiện nội dung chính là biểu dương một công dân yêu nước, một nhà tư sản đã trợ giúp Cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kì Cách mạng gặp khó khăn về tài chính.

- Ngôn ngữ hàm súc cô động.

1.3. Giải thích các cụm từ khó

- Tài trợ: Giúp đỡ tiền của

- Đồn điền: Cơ sở sản xuất nông nghiệp lớn trước đây, chủ yếu trồng những loại cây như cao su, cà phê,…

- Tổ chức: Ở đây chỉ tổ chức cách mạng

- Đồng Đông  Dương: Đồng tiền của ngân hàng Đông Dương (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)

- Tay hòm chìa khóa: Nắm quyền quản lí tiền bạc và mọi công việc chi tiêu.

- Tuần lễ Vàng: Tuần vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền của ủng hộ Cách mạng (ngay sau Cách mạng tháng Tám)

- Quỹ Độc lập: Quỹ do Chính phủ lập ra để quyên góp tiền bạc của nhân dân ủng hộ nền độc lập vừa mới giành được.

2. Câu hỏi và hướng dẫn giải

2.1. Giải câu 1 trang 21 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì:

a)  Trước Cách mạng.

b)  Khi Cách mạng thành công.

c)  Trong kháng chiến.

d)  Sau khi hoà bình lập lại.

Hướng dẫn giải:

a) Trước Cách mạng năm 1943, ông ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.

b) Khi Cách mạng thành công, năm 1945, trong Tuần lễ Vàng, ông ủng hộ Chính phù 64 lạng vàng, góp vào Quỹ Độc lập Trung ương 10 vạn đồng Đông Dương.

c) Trong kháng chiến chống thực dân Pháp: gia đình ông ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu II hàng trăm tấn thóc.

d) Sau hòa bình lập lại, ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho Nhà nước.

2.2. Giải câu 2 trang 21 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?

Hướng dẫn giải:

Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung.

2.3. Giải câu 3 trang 21 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước ?

Hướng dẫn giải:

Từ câu chuyện này, em suy nghĩ là người công dân có trách nhiệm góp công, góp của vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.

3. Tổng kết

Qua bài học này các em cần nắm một số nội dung chính sau:

- Nắm được nội dung chính của bài Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng.

- Vận dụng giải bài tập SGK.

Ngày:23/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM