Chính tả Nghe - viết: Về ngôi nhà đang xây Tiếng Việt 5

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em rèn luyện kĩ năng Nghe - viết một văn bản cụ thể. Đồng thời, bài học này còn giúp các em nắm được một số từ ngữ có chứa các tiếng như rẻ, dẻ, vào, vỗ,... Chúc các em học tập thật tốt nhé!

Chính tả Nghe - viết: Về ngôi nhà đang xây Tiếng Việt 5

1. Nội dung bài học

- Nghe - viết: Về ngôi nhà đang xây.

- Tìm các từ ngữ chứa các tiếng đã cho.

2. Câu hỏi và hướng dẫn giải

2.1. Giải câu 1 trang 154 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi: Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây (hai khổ thơ đầu):

Chiều đi học về

Chúng em qua ngôi nhà xây dở

Giàn giáo tựa cái lồng che chở

Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây

Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay:

Tạm biệt!

 

Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc

Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng

Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong

Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.

 

b. Hướng dẫn giải:

Khi viết cần chú ý những yêu cầu sau:

- Viết đúng chính tả những từ ngữ khó như: xây dở, che chở, huơ huơ, vôi vữa.

- Đặt dấu câu thích hợp.

- Ngắt đoạn, xuống dòng đúng cách.

2.2. Giải câu 2 trang 154 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi:

(1) Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây:

- rẻ/ dẻ/ giẻ.

- rây/ dây/ giây.

(2) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

- vàng/ dàng.

- vào/ dào.

- vỗ/ dỗ.

(3) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng:

- Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im.

+ chiêm./ chim.

+ liêm/ lim.

- Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip:

+ diếp/ díp.

+ kiếp/ kíp.

b. Hướng dẫn giải:

(1) Liệt kê các tiếng như sau:

- giá rẻ, đắt rẻ, bổ rẻ, rẻ quạt. rẻ sườn.

- hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ.

- giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân.

- rây bột, mưa rây.

- nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi.

- giây bẩn, giây mực, giây giày.

(2) Liệt kê các tiếng như sau:

- vàng tươi, vàng bạc.

- dễ dàng, dềnh dàng.

- ra vào, vào ra.

- dồi dào.

- vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng.

- dỗ dành.

(3) Liệt kê các tiếng như sau:

- chiêm bao, lúa chiêm, vụ chiêm, chiêm tinh.

- chim gáy.

- rau diếp.

- dao díp, díp mắt.

- thanh liêm, liêm khiết, liêm sỉ.

- tủ lim, lòng lim dạ đá.

- số kiếp, kiếp người.

- kíp nổ, cần kíp.

2.3. Giải câu 3 trang 155 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi: Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng:

(1) chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.

(2) chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

Thầy quên mặt nhà con (1) hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

- Cậu hãy (2) ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1) lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1) rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2) xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

- Anh (2) hình chị nào treo đó?

Anh ta trả lời:

- Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1) hay sao?

Ông bố vợ nói tiếp:

- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì (2) vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

b. Hướng dẫn giải:

Thầy quên mặt nhà con rồi hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

- Cậu hãy vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. Vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

- Anh vẽ hình chị nào treo đó?

Anh ta trả lời:

- Chết thật, thầy quên mặt nhà con rồi hay sao?

Ông bố vợ nói tiếp:

- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì dị vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

3. Tổng kết

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Trau dồi thêm một số từ ngữ phong phú.

- Rèn luyện kĩ năng Nghe - viết một văn bản cụ thể.

Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM