Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng Tiếng Việt 5

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em nắm được cách nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng, đồng thời vận dụng giải bài tập SGK một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các em tham khảo bài học dưới đây nhé, chúc các em học tập tốt.

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng Tiếng Việt 5

1. Nội dung bài học

- Nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng:

+ vừa... đã..., chưa.... đã...., vừa.... vừa...., càng.... càng...

+ đâu.... đấy. nào.... ấy, sao .... vậy, bao nhiêu.... bấy nhiêu

2. Nhận xét

2.1. Giải câu 1 trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:

a) Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

THI SÁNH

b) Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy.

NGUYỄN PHAN HÁCH

Hướng dẫn giải:

a) Buổi chiều/, nắng // vừa nhạt, sươngđã buông nhanh xuống mặt biển.

  Trạng ngữ     C1          V1          C2         V2

b) Chúng tôi / đi đến đâu, // rừng / rào rào chuyển động đến đấy.

          C1              V1              C2                        V2

2.2. Giải câu 2 trang 65 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dùng làm gì ? Nếu lược bỏ những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi ?

Hướng dẫn giải:

- Các từ vừa...đã, đâu...đấy trong hai câu ghép trên dùng để nối các vế câu 1 với vế câu 2.

- Nếu lược bỏ các từ vừa...đã trong câu a thì quan hệ giữa các vế câu không còn chặt chẽ như trước.

Hai sự việc nắng nhạt, sương buông nhanh xuống mặt biển ở câu chỉ được đặt cạnh nhau, không còn quan hệ tiếp nối liên tiếp với nhau nữa.

-  Nếu lược bỏ các từ đâu ... đấy trong câu b thì câu văn trở thành không hoàn chỉnh.

2.3. Giải câu 3 trang 65 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Tìm những từ có thể thay thế cho các từ in đậm trong hai câu ghép đã dẫn.

Hướng dẫn giải:

Với câu a: mới...đã..., càng...càng...;

-  Buổi chiều, nắng mới nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

-  Buổi chiểu, nắng càng nhạt, sương càng buông nhanh xuống mặt biển.

Với câu b: chỗ nào...chỗ ấy.

- Chúng tôi đi đến chỗ nào, rừng rào rào chuyển động chỗ ấy.

3. Ghi nhớ

Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như:

- vừa... đã..., chưa.... đã...., vừa.... vừa...., càng.... càng...

- đâu.... đấy. nào.... ấy, sao .... vậy, bao nhiêu.... bấy nhiêu

4. Luyện tập 

4.1. Giải câu 1 trang 65 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào ?

a)  Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

  THẠCH LAM

b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

NGUYỄN QUANG SÁNG

c)  Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rõ.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

Hướng dẫn giải:

a) chưa...đã              

b) vừa...đã          

c) càng...càng        

4.2. Giải câu 2 trang 65 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống:

a)  Mưa ... to, gió... thổi mạnh.

b) Trời ... hửng sáng, nông dân ... ra đồng.

c)  Thuỷ Tinh dâng nước cao ..., Sơn Tinh làm núi cao lên ...

Hướng dẫn giải:

a) càng...càng

b) mới..đã

chưa...đã 

vừa...đã

c) bao nhiêu...bấy nhiêu

5. Tổng kết

Qua bài học này các em cần nắm một số nội dung chính sau:

- Nắm được cách nối vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng.

- Vận dụng giải bài tập SGK một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày:25/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM