Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ Tiếng Việt 5

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em nâng cao kĩ năng sử dụng quan hệ từ. Từ đó, các em có thể nhận diện và phân tích quan hệ từ trong một văn bản cụ thể. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ Tiếng Việt 5

1. Nội dung bài học

- Tìm quan hệ từ xuất hiện trong những ngữ liệu đã cho.

- Đặt câu với một số quan hệ từ.

2. Câu hỏi và hướng dẫn giải

2.1. Giải câu 1 trang 121 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi: Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu:

A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

b. Hướng dẫn giải: Các quan hệ từ trong đoạn trích và tác dụng:

A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

- của: nối cái cày với người Hmông.

- bằng: nối bắp cày với gỗ tốt màu đen.

- như: nối vòng với hình cánh cung.

- như: nối hùng dũng với một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

2.2. Giải câu 2 trang 121 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi: Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì

(1) Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu.

(2) Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

(3) Nếu hoa có ở trời cao/ Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm.

b. Hướng dẫn giải:

(1) Từ "Nhưng": biểu thị quan hệ tương phản.

(2) Từ "Mà": biểu thị quan hệ tương phản.

(3) "Nếu ... thì": biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết - kết quả.

2.3. Giải câu 3 trang 121 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi: Tìm quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:

(1) Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm ... cao.

(2) Một vầng trăng tròn, to ... đỏ hồng hiện lên ... chân trời, sau rặng tre đen ... một ngôi làng xa.

(3) Trăng quầng ... hạn, trăng tán ... mưa.

(4) Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng ... thương yêu tôi hết mực, ... sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

b. Hướng dẫn giải:

(1) Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm cao.

(2) Một vầng trăng tròn, to đỏ hồng hiện lên chân trời, sau rặng tre đenmột ngôi làng xa.

(3) Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

(4) Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làngthương yêu tôi hết mực, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

2.4. Giải câu 4 trang 122 SGK Tiếng Việt lớp 5

a. Câu hỏi: Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng.

b. Hướng dẫn giải:

- Cô ấy bảo không có tiền mà cô ấy lại đi mua đồ.

- Nếu hôm nay trời mưa thì tôi sẽ nghỉ học.

- Mẹ tôi mới mua cho tôi một cái kẹp tóc bằng nhựa.

3. Tổng kết

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Nhận diện được quan hệ từ.

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng quan hệ từ.

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM