Mẫu D04b-TS: Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN cho người lao động

Biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động được lập ra để kê khai thông tin trong trường hợp đơn vị đề nghị truy thu đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN... cộng nối thời gian dưới 6 tháng. Dưới đây là Mẫu D04b-TS mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu D04b-TS: Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN cho người lao động

Căn cứ vào điểm 2.3 khoản 2 Điều 38 Quyết định 595/BHXH ban hành ngày 14/04/2017, đối với các trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng theo mẫu D04h-TS hoặc kết luận kiểm tra.

1. Mục đích lập biên bản

Kê khai thông tin trong trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng.

2. Trách nhiệm lập biên bản

Người quản lý thu tiền đóng Bảo hiểm.

3. Thời gian lập biên bản

Khi có phát sinh.

Căn cứ lập:

- Dữ liệu của cơ quan thuế;

- Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;

- Các nguồn khác.

4. Phương pháp lập biên bản

Đơn vị thực hiện kê khai các thông tin phát sinh của đơn vị:

Đại diện công ty: Kê khai thông tin lãnh đạo đơn vị và người phụ trách BHXH tại đơn vị

Tình hình đơn vị:

- Kê khai tổng số lao động của đơn vị tại thời điểm thực tế. Trong đó:

+ Số lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc đang đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN ở đơn vị khác: …………… người.

+ Số lao động đang đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN tại đơn vị: ……….. người.

+ ………… (Tình hình khác có liên quan (nếu cần thiết) vd: số lao động có HĐLĐ dưới 3 tháng, HĐLĐ thử việc,…)

- Đơn vị có thể liệt kê theo bảng sau nếu danh sách nhiều:

+ STT

+ Họ và tên

+ Số sổ BHXH (nếu có)

+ Mã số BHXH (nếu có)

+ Thời gian: từ tháng ...... đến tháng ......

+ Loại Hợp đồng

+ Số Quyết định, HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ)

- Tiền lương

+ Tổng thu nhập kê khai với cơ quan thuế: Kê khai quyết toán thuế theo năm tài chính liền kề trước thời gian phát sinh hồ sơ truy thu (ghi rõ nếu chưa thực hiện quyết toán thuế).

+ Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động của: Kê khai danh sách người lao động phát sinh truy thu dưới 6 tháng.

Ví dụ: Danh sách người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN nhưng chưa đăng ký tham gia:

+ STT

+ Họ và tên

+ Số sổ BHXH (nếu có)

+ Mã số BHXH (nếu có)

+ Thời gian: từ tháng ...... đến tháng ......

+ Mức đóng: tiền lương........., phụ cấp.............

+ Số Quyết định, HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ)

Ý kiến của đơn vị: Đề nghị được truy đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN cho người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN, BHTN nhưng chưa đăng ký tham gia/hoặc ......… tại danh sách bên trên theo quy định.

5. Mẫu Biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động (Mẫu D04b-TS)

Mẫu Biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động (Mẫu D04b-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung tài liệu Mẫu Biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động (Mẫu D04b-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM