Luận văn ThS: Nghiên cứu tính khả dụng của các hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên dịch vụ web

Luận văn Nghiên cứu tính khả dụng của các hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên dịch vụ web trình bày tổng quan về hệ thống thông tin, hệ thống thông tin trên nền web, thành phần và ưu điểm của hệ thống thông tin trên nền web; nghiên cứu các phương pháp, mục tiêu để đánh giá tính khả dụng của hệ thống thông tin trên web; thưc hiện mô phỏng bằng phần mềm Jmeter truy cập vào trang web bán hàng htttp://mimi589.com để đánh giá phân tích tính khả dụng của hệ thống.

Luận văn ThS: Nghiên cứu tính khả dụng của các hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên dịch vụ web

1. Mở đầu

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu tính khả dụng của các hệ thống thông tin dựa trên web: các vấn đề ảnh hưởng đến tính khả dụng phần mềm; phương pháp đánh giá tính khả dụng; giải pháp cải tiến tính khả dụng hiện có; kĩ thuật/ công cụ...; xác định tốc độ, khả năng phân tải và khả năng sử dụng của người dùng đối với các hệ thống thông tin dựa trên web trong môi trường nhiều người dùng.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Các mô hình đánh giá hệ thống thông tin dựa trên web, thiết kế kịch bản trong đánh gía tính khả dụng các hệ thống thông tin dựa trên web. Sử dụng công cụ Jmeter để kiểm tra tính khả dụng của các hệ thống web; Thực thi đánh giá hệ thống.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu các mô hình, phương pháp và kĩ thuật đánh giá hệ thống thông tin dựa trên web. Đánh giá, kiểm tra khả năng sử dụng của các ứng hệ thống web trong các môi trường khác nhau.

Sử dụng công cụ Jmeter để đánh giá tính khả dụng của hệ thống thông tin dưa trên web.

2. Nội dung

2.1 Giới thiệu chung

Sự ra đời và phát triển của mạng Internet và các dịch vụ trên Internet

Sự phát triển của các hệ thống thông tin dựa trên web

Vấn đề nghiên cứu tính khả dụng của hệ thống thông tin trên web trên thế giới

2.2 Kiến trúc của các hệ thống thông tin dựa trên web

Khái niệm 

Mô hình hệ thống thông tin web nói chung 

Thành phần của hệ thống thông tin dựa trên web

Lợi thế của hệ thống thông tin dựa trên web so với hệ thống thông tin thông thường

Kết luận

2.3 Các phương pháp đánh giá hiệu năng

Khái niệm đánh giá hiệu năng

Các loại kiểm thư hiệu năng

Mục đích và tầm quan trọng của đánh giá hiệu năng

Xác định tải công việc

Cáv hoạt động chính đánh giá hiệu năng trên web 

Các lỗi thường gặp trong phân tích và đánh giá hiệu năng hệ thống

Một số công cụ kiểm thư hiệu năng

  • Đặc điểm của các công cụ
  • Các tiêu chí lựa chọn công cụ
  • Một số công cụ kiểm thư hiệu năng

2.4 Đánh giá tính khả dụng của hệ thống thông tin

Mục tiêu

Phần mềm đánh gía Jmeter. 

Lập kế hoạch đánh giá

Thực hiện kiểm thử theo các kịch bản khác nhau

  • Kịch bản 1
  • Kịch bản 2

Phân tích, đánh giá kết quả kiểm thử bằng mô phỏng

3. Kết luận

Luận văn nghiên cứu mức sử dụng các tài nguyên của hệ thống thông tin trên web dựa theo mô hình kịch bản của người bình thường truy cập trang web đặt mua sản phẩm với 2 trình duyệt chính trên thiết bị điện thoai di động và máy tính. Dựa vào lý thuyết đánh giá hiệu năng mạng, kiểm thử phần mềm kết hợp với công cụ mô phỏng, luận văn đã thực hiện phân tích mô hình tải, mô hình người sử dụng, tìm các luồng chức năng, thiết bi người dùng hay được sử dụng, tính toán thời gian nghĩ (think time), cách sử dụng phần mềm Jmeter để cài đặt kịch bản kiểm thử, thực hiện và thu thập các kết quả kiểm thử. Luận văn đánh giá được miền khả dụng của hệ thống thông tin của website bán hàng trực tuyến mimi589.com. Trong miền đó, khi tải tăng dần thì tỉ lệ lỗi đủ nhỏ, đồng thời thời gian đáp ứng, thông lượng tăng theo tải. Có thể xác định miền khả dụng củaa hệ thống dặa trên việc hệ thống có dấu hiệu tắc nghẽn. Nếu đưa tải vào hệ thống vượt quá mức, tỉ lệ lỗi có thể xuất hiện hoặc sẽ tăng lên nhanh chóng, thời gian đáp ứng tăng, thông lượng giảm nhanh. Khi hệ thống phục vụ bị quá tải, hệ thống không đáp ứng yêu cầu người sử dụng và hệ thống đáp ứng trở lại khi số người truy cập đồng thời giảm khoảng 250 người.

4. Tài liệu tham khảo

Công ty Điện toán và Truyền số liệu (2002), Giáo trình đào tạo Xây dựng và quản trị Website, Portal

Nguyễn Đình Việt (2012), Đánh giá hiệu năng mạng máy tính (Bai giảng), Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Ha Nội.

Nguyễn Văn Ba (2002), Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa học Kĩ thuật.

Phạm Thị Thanh Hồng va Phạm Minh Tuấn (2007), Bài giảng hệ thống thông tin quản lý NXB Khoa học kĩ thuật.

Gustav Murawski, Philipp Keck, Sven Schnaible (2014), Evaluation of Load Testing Tools

Ian Molyneaux (January 2009), The Art of Application Performance Testing, O’Reilly Media. Inc....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM