Luận văn thS: Nghiên cứu mã hóa khóa bí mật sử dụng giải thuật di truyền và ứng dụng bảo mật ngân hàng đề thi

Luận văn Nghiên cứu mã hóa khóa bí mật sử dụng giải thuật di truyền và ứng dụng bảo mật ngân hàng đề thi nghiên cứu và tìm hiểu về Giải thuật di truyền; tìm hiểu về các thuật toán trao đổi khóa, mã hóa, giải mã bằng khóa bí mật; từ đó xây dựng chương trình bảo mật ngân hàng đề thi.

Luận văn thS: Nghiên cứu mã hóa khóa bí mật sử dụng giải thuật di truyền và ứng dụng bảo mật ngân hàng đề thi

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết

Thông tin luôn là một tài sản vô giá của tổ chức, doanh nghiệp và cần được bảo vệ bằng mọi giá. Tuy nhiên, với những đòi hỏi ngày càng gắt gao của môi trường năng động chia sẻ thông tin qua Internet, việc bảo vệ thông tin trở nên ngày càng quan trọng và khó khăn hơn bao giờ hết. Hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp ngày nay đều sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu để lưu trữ tập trung tất cả các thông tin quý giá của mình. Hiển nhiên hệ thống sẽ là tiêu điểm tấn công của những kẻ xấu.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát:

 • Đảm bảo sự an toàn trong việc tạo và sử dụng khóa bí mật.
 • Ứng dụng bảo mật ngân hàng đề thi.

Mục tiêu cụ thể: Xây dựng được chương trình tạo khóa bí mật ứng dụng giải thuật di truyền để bảo mật ngân hàng đề thi và bước đầu cho phép thi online.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

 • Tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài.
 • Nghiên cứu Thuật toán tạo khóa bí mật, Giải thuật di truyền.
 • Nghiên cứu ứng dụng của Giải thuật di truyền vào việc mã hóa văn bản bằng khóa bí mật.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:

 • Nghiên cứu cách xây dựng chương trình mã hóa các loại văn bản, tài liệu dựa trên việc ứng dụng mã hóa khóa bí mật kết hợp với Giải thuật di truyền.
 • Ngôn ngữ sử dụng: C# trong bộ Visual studio 2013.
 • Thử nghiệm trong nội bộ Trường THCS Nguyễn Đức Ứng.
 • Đánh giá kết quả đạt được.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan 

Giới Thiệu 

 • Lịch sử phát triển của Giải thuật di truyền
 • Khái niệm về giải thuật di truyền
 • Nhiễm sắc thể
 • Cơ sở toán học của giải thuật di truyền

Tìm hiểu Giải thuật di truyền

Đặc trưng Giải thuật di truyền

Tìm hiểu thuật toán tạo khoá bí mật

 • Giới thiệu các kỹ thuật mã hóa đối xứng thông dụng
 • Các loại hình tấn công

Mật mã học (Cryptography)

 • Giới thiệu chung
 • Định nghĩa

Mã hóa

 • Khái niệm Mã hóa (Encryption) và Giải mã (Decryption)
 • Các kỹ thuật mã hóa
 • Mã hóa bất đối xứng (Mã hóa khóa công khai)
 • Bảng so sánh giữa mã hóa khóa bí mật và mã hóa khóa công khai

Trao đổi khóa

 • Giới thiệu trao đổi khóa Diffie-Hellman
 • Giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman
 • Hạn chế

2.2 Ứng dụng mã hóa khóa bí mật

Tổng quan 

Phát biểu bài toán

Các nghiên cứu liên quan 

Hạn chế của những nghiên cứu trước và những vấn đề được tiếp tục nghiên cứu

2.3 Cài đặt chương trình thử nghiệm

Cài đặt chương trình

 • Giao diện chính
 • Các tính năng chính

3. Kết luận

Các thuật toán đề xuất thực hiện trong bài này là đơn giản và dễ dàng triển khai trong hệ thống mật mã. Quá trình tạo khóa và Thuật toán mã trung gian cung cấp bảo mật tốt để truyền tải dữ liệu trên mạng. Ở đây thuật toán thay thế khóa được sử dụng để đảm bảo tính bí mật, kết hợp và thực hiện với sự giúp đỡ của các chức năng di truyền để cung cấp gia tăng thêm biện pháp an ninh. Luận văn cũng trình bày một số lý thuyết và một số thuật toán về mã hóa dữ liệu bảo toàn tính riêng tư của các tác giả khác đã được công bố. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng thuật toán mã hóa và giải mã là an toàn. Điều quan trọng ở đây là, cho dù người ngoài có thể lấy được đề thi nhưng không có khóa giải mã thì cũng không thể nào tấn công và phát hiện ra bản gốc (bản rõ) được.

4. Tài liệu tham khảo

William Stallings, “Cryptography and Network Security”, 4rd Edition, Nov 2005.

Goyat, S., “Cryptography Using Genetic Algorithms (GAs).” IOSR Journal of Computer Engineering (IOSRJCE), Volume 1, Issue 5, Volume 1, Issue 5, June 2012.

Delman, B., “Genetic Algorithms in Cryptography.” Master of Science in Computer Engineering, Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, July 2004

Subhranil Som, Niladri Shekhar Chatergee, J.K Mandal, “Key Based Bit Level Cryptographic Technique(KBGCT)”, 7th International Conference on Information Assurance and Security, 2011....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn trên ---

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM