Luận văn ThS: Nội suy ảnh trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh

Luận văn Nội suy ảnh trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh trình bày khái quát về ảnh y tế, giới thiệu chuẩn ảnh y tế DICOM, bài toán nội suy ảnh trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, hướng tiếp cận và ứng dụng kỹ thuật nội suy ảnh trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh; trình bày 4 kỹ thuật nội suy ảnh, phương pháp và ứng dụng của từng kỹ thuật trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh; phát biểu bài toán nội suy sinh lát cắt trung gian và ứng dụng bài toán nội suy sinh lát cắt trung gian để dựng lát cắt theo chiều dọc (hoặc chiều ngang) từ đó cài đặt chương trình thử nghiệm.

Luận văn ThS: Nội suy ảnh trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh

1. Mở đầu

Nội suy ảnh là chủ đề được biến đến rộng rãi trong lĩnh vực xử lý ảnh và đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề này, đặc biệt nội suy ảnh cũng được phát triển mạnh mẽ trong xử lý ảnh y – sinh học. Trong lĩnh vực y tế, xử lý ảnh đang được ứng dụng một cách rộng rãi và đem lại nhiều kết quả khả quan. Mặt khác nó còn hứa hẹn một tương lai tươi sáng, cùng với sự phát triển của công nghệ sinh học. Trong y học, chẩn đoán hình ảnh là một phương pháp chẩn đoán cho phép người bác sĩ có thể quan sát bằng hình ảnh các bộ phận của cơ thể bệnh nhân một cách trực quan nhất, từ đó đưa ra các chẩn đoán chính xác của bệnh lý để có biện pháp điều trị hiệu quả. Hình ảnh tái cấu trúc do các thiết bị này xuất ra là những lát cắt hai chiều của không gian cần chẩn đoán. Các thiết bị chẩn đoán đo lường bằng hình ảnh trong y học được phát triển nhằm mục đích tái hiện lại hình ảnh bên trong cơ thể bệnh nhân, phân biệt các bộ phận và phát hiện các tổn thương, từ đó giúp ích rất nhiều cho quá trình chẩn đoán bệnh.

2. Nội dung

2.1 Khái quát về ảnh y tế và nội suy ảnh

Khái quát về ảnh y tế 

 • Giới thiệu ảnh y tế
 • Chuẩn ảnh y tế DICOM

Bài toán nội suy ảnh trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh

 • Khái niệm nội suy ảnh 
 • Hướng tiếp cận
 • Ứng dụng

2.2 Một số kỹ thuật nội suy ảnh

Kỹ thuật nội suy các điểm ảnh láng giềng gần nhất

 • Giới thiệu 
 • Phương pháp 

Kỹ thuật nội suy lát cắt dựa trên cải tiến phép hợp nhất biến dạng cong

 • Giới thiệu 
 • Phương pháp 

Kỹ thuật nội suy tuyến tính

 • Giới thiệu
 • Phương pháp

Kỹ thuật nội suy song tuyến

 • Giới thiệu
 • Phương pháp

2.3 Chương trình thử nghiệm

Bài toán 1: Nội suy sinh lát cắt trung gian

 • Phát biểu bài toán
 • Phân tích chương trình
 • Các bước triển khai
 • Kết quả chương trình thử nghiệm 1

Bài toán 2: Dựng lát cắt theo chiều dọc (hoặc chiều ngang)

 • Phát biểu bài toán
 • Phân tích chương trình
 • Các bước triển khai
 • Kết quả chương trình thử nghiệm 2

3. Kết luận

Những kết quả đạt được:

 • Tìm hiểu khái quát về ảnh y tế, nguyên lý tạo ảnh và các chuẩn lưu trữ. Trình bày chi tiết về cấu trúc file ảnh DICOM được sử dụng trong ảnh y khoa.
 • Hệ thống hóa được 4 kỹ thuật nội suy ảnh, nhận xét ưu, nhược điểm và ứng dụng của từng kỹ thuật trong việc hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh.
 • Cài đặt thực nghiệm hai kỹ thuật nội suy đại diện cho hai nhóm nghiên cứu chính trong nội suy lát cắt là nội suy dựa trên cường độ điểm ảnh và nội suy dựa trên đối tượng.
 • Kết quả thực nghiệm được đánh giá, so sánh cho thấy nhóm kỹ thuật nội suy dựa trên đối tượng cho hình ảnh rõ nét hơn, khắc phục được vết mờ trên đường biên của kỹ thuật nội suy dựa trên cường độ.

4. Tài liệu tham khảo

Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ (1999), Nhập môn xử lý ảnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

Phạm Việt Bình, Đỗ Năng Toàn (2008), Xử lý ảnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

A. Goshta by, D. A Turner, and L. V Ackerman, Jan. 1992, “Matching of tomographic slices for interpolation”, IEEE Trans on medical imaging, vol. 11, no. 4, pp. 507–16.

B. Fischer and J. Modersitzki, Mar. 2004, “A unified approach to fast image registration and a new curvature based registration technique”, Linear Algebra and its Applications, vol. 380, pp. 107– 124....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM