Luận văn ThS: Xây dựng chương trình tư vấn du lịch trên điện thoại di động

Luận văn Xây dựng chương trình tư vấn du lịch trên điện thoại di động trình bày các nghiên cứu liên quan trong lĩnh vực mà đề tài; trình bày về cơ sở lý thuyết, các giải thuật, các thuật toán, chiến lược đặt câu hỏi và lựa chọn câu hỏi tiếp theo được áp dụng trong đề tài; trình bày lý do chọn triển khai ứng dụng trên điện thoại di động Android, mô hình và hoạt động của hệ thống, thiết kế Ontology, hiện thực giải thuật Apriori và kỹ thuật Matrix Factorization, thiết kế các chức năng mà mockup ứng dụng Android.

Luận văn ThS: Xây dựng chương trình tư vấn du lịch trên điện thoại di động

1. Mở đầu

1.1 Lí do chọn đề tài

Ngày nay du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người bởi khi đời sống của con người được nâng cao thì nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng trở nên ngày càng cần thiết. Người dùng có xu hướng tìm kiếm thông tin về du lịch để tham khảo và chọn lựa cho mình chuyến du lịch phù hợp nhất. Với môi trường internet tràn ngập thông tin, làm cho người dùng rất khó tự quyết định, hoặc sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để chắc lọc được thông tin phù hợp với nhu cầu sở thích của mình. Thực tế này dẫn đến sự cần thiết, vai trò quan trọng của hệ thống tư vấn du lịch cho người dùng nắm bắt thông tin, quyết định nhanh chóng dễ dàng cho chuyến du lịch ưng ý của mình.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu các hệ tư vấn (recommendation system), các khái niệm, phương pháp xây dựng 1 hệ tư vấn.

Xây dựng được hệ thống tư vấn Tour trên điện thoại di động (thiết bị Android).

Xây dựng hệ thống tư vấn Tour du lịch có giải thuật tìm kiếm Tour và một cơ chế đưa ra câu hỏi thông minh, dựa trên câu trả lời cùa người dùng mà đưa ra câu hỏi tiếp theo phù hợp.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Xây dựng được hệ thống tư vấn Tour trên điện thoại di động (thiết bị Android).

Hiện thực giải thuật Apriori và kỹ thuật matrix factorization để tự động hóa ma trận điểm tương tác.

Hiện thực giải thuật tính điểm Tour và chiến lược đặt câu hỏi cho hợp lý.

Dùng Ontology để lưu trữ dữ liệu và dùng SPARQL để truy xuất dữ liệu.

Xây dựng hệ thống Web Service.

2. Nội dung

2.1 Các nghiên cứu liên quan

Hệ thống tư vấn

Hệ thống tư vấn du lịch

Phân loại hệ tư vấn

2.2 Cơ sở lí thuyết

Ontology

 • Khái niệm về Ontology
 • Các thành phần trong Ontology

Ngôn ngữ Owl

 • Owl là gì?
 • Các phiên bản của Owl

Ngôn ngữ SPARQL

 • Khái niệm SPARQL
 • Các kiểu truy vấn
 • Ví dụ

Ngôn ngữ Java

Android

 • Khái niệm Android
 • Giao diện
 • Kiến trúc Android

Dịch vụ Web (Web Service)

 • Giới thiệu dịch vụ Web
 • Đặc điểm dịch vụ Web (Web Service)
 • Kiến trúc dịch vụ Web (Web Service)

Công cụ Protégé

 • Giới thiệu Protégé
 • Các đặc điểm của Protégé

JSON

 • JSON là gì?
 • Cấu trúc JSON

2.3 Các giải thuật

Giải thuật tìm kiếm tour

 • Các thuật ngữ
 • Giải thuật tìm kiếm tour
 • Chiến lược đặt câu hỏi

Thuật toán APRIORI

 • Giới thi
 • Bài toán tìm luật kết hợp
 • Thuật toán tìm luật kết hợp
 • Ví dụ

Kỹ thuật Matrix Factorization

 • Mô hình phân rã ma trận
 • Các thuật toán học (Learning Algorithms)
 • Hệ số Bias
 • Regularization
 • Phân rã ma trận không âm (NMF)

2.4 Hiện thực hệ thống

Hệ điều hành cho điện thoại thông minh

 • Tại sao triển khai trên điện thoại?
 • Chọn lựa giữa ứng dụng và web trên điện thoại
 • Tại sao chọn Android

Mô hình hệ thống

Lược đồ USERCASE

Các chức năng chính

 • Tìm kiếm tour
 • Lưu thông tin tour

Thiết kế Ontology

Hiện thực thuật toán APRIORI

 • Class Diagram
 • Mã giả

Hiện thực kỹ thuật Matrix Factorization

 • Đầu vào
 • Đầu ra
 • Lưu đồ thuật toán 

Thiết kê ứng dụng trên điện thoại di động

 • MOCKUP
 • SCREEN FLOW
 • Chức năng

Kiểm tra, đánh giá hệ thống

 • Kiểm tra hệ thống
 • Đánh giá hệ thống
 • Đánh giá các giải thuật

3. Kết luận

Kết thúc giai đoạn luận văn, đã đạt được những mục tiêu đề ra ban đầu như:

 • Xây dựng được giải thuật tìm Tour và chiến lược đặt câu hỏi phù hợp bằng cách áp dụng thuật toán Apriori và kỹ thuật matrix factorization.
 • Xây dựng được ứng dụng Tour suggestion trên thiết bị Android.

Các hạn chế của hệ thống:

 • Câu hỏi chỉ ở dạng trắc nghiệm, chưa đa dạng về thể loại.
 • Giao diện ứng dụng còn đơn giản.
 • Tour được gợi ý có thể chưa phù hợp với nhu cầu của người dùng do các giải thuật chưa có độ chính xác cao.

4. Tài liệu tham khảo

Gavalas, Damianos, et al. "Mobile recommender systems in tourism." Journal of Network and Computer Applications 39 (2014): 319-333.

Ricci, Francesco. "Travel recommender systems." IEEE Intelligent Systems 17.6 (2002): 55-57.

Bauernfeind, Ulrike. "The evaluation of a recommendation system for tourist destination decision making." Proceedings of the XII International Symposium on Tourism and Leisure. 2003.

Uschold, Mike, and Gruninger. "Ontologies: Principles, methods and applications." Knowledge engineering review 11.2 (1996): 93-136.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn trên ---

Ngày:04/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM