Luận văn ThS: Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm

Luận văn Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm đưa ra được một số các khó khăn cán bộ phân tích thường gặp phải trong quá trình thu thập, phân tích yêu cầu cũng như một số các sự cố nghiêm trọng gặp phải trong thực tế do quá trình thu thập, phân tích ảnh hưởng không đầy đủ  chính xác; đồng thời đưa ra hướng hỗ trợ cán bộ phân tích, giảm thiểu rủi ro khi phát triển hệ thống.

Luận văn ThS: Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm

1. Mở đầu

1.1 Lí do chọn đề tài

Việc thu thập, phân tích yêu cầu có ý nghĩa quan trọng đối với thành công của một dự án và là khâu kỹ thuật đầu tiên của quá trình phát triển phần mềm. Trên thực tế các cán bộ phân tích thường lưu trên máy cá nhân, có thể bị mất hoặc khi cán bộ chuyển công tác những cán bộ sau s̃ gặp vướng mắc khi thu thập, tìm kiếm các văn bản, tài liệu liên quan của các phiên bản phát triển hệ thống trước đó. Do vậy hệ thống quản lý các đặc tả yêu cầu phần mềm và các tài liệu liên quan tương ứng theo từng Version, hỗ trợ phân tích các chức năng bị ảnh hưởng khi có yêu cầu thay đổi là rất cần thiết và hữu ích.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Trong khuôn khổ luận văn này, tôi tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý đặc tả yêu cầu phầm mềm, hỗ trợ người sử dụng phân tích ảnh hưởng tới hệ thống khi có yêu cầu thay đổi trên hệ thống và quản lý các tài liệu liên quan khi phát triển hệ thống. Với nhu cầu quản lý các đặc tả yêu cầu phần mềm, các tài liệu liên quan và hỗ trợ người sử dụng phân tích ảnh hưởng khi có yêu cầu thay đổi trên hệ thống. Hệ thống được xây dựng sẽ quản lý, lưu trữ các đặc tả yêu cầu phần mềm, các tài liệu liên quan của các hệ thống theo từng phiên bản phát triển, đồng thời hệ thống hỗ trợ cho phép người sử dụng phân tích ảnh hưởng tới các tính năng của hệ thống qua các từ khóa. 

2. Nội dung

2.1 Đặc tả yêu cầu trong phát triển hệ thống

Khái niệm về đặc tả yêu cầu phần mềm

 • Đặc tả yêu cầu phầm mềm
 • Tài liệu đặc tả yêu cầu phầm mềm theo chuẩn IEEE 830-1984

Một số vấn đề thường gặp liên quan đến đặc tả yêu cầu

Nhu cầu cần thiết xây dựng hệ thống quản lý yêu cầu phần mền và hỗ trợ phân tích ảnh hưởng

2.2 Một số hệ thống quản lý lưu trữ

Hệ thống Jira 

 • Giới thiệu về hệ thống Jira 
 • Quản lý dự án và tài liệu phát triển trên hệ thống Jira

Hệ thống Whizible 

 • Giới thiệu về hệ thống Whizible 
 • Quản lý dự án và tài liệu phát triển trên hệ thống Whizible

2.3 Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm

Phát biểu bài toán

Xây dựng hệ thống

 • Biểu đồ Use case hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm
 • Quản trị dự án và Phân quyền người dùng 
 • Đặc tả yêu cầu hệ thống, phân tích ảnh hưởng 
 • Quản lý tài liệu liên quan

2.4 Cài đặt và kết quả

Cài đặt

 • Cấu trúc mã nguồn 
 • Tạo cơ sở dữ liệu và import dữ liệu mẫu  
 • Tải file lên server và cấu hình cơ sở dữ liệu

Kết quả 

 • Quản lý dự án và các version phát triển tương ứng
 • Quản lý nhóm và Quản lý người dùng
 • Đặc tả yêu cầu phần mềm 
 • Quản lý tài liệu liên quan 
 • Phân tích ảnh hưởng

3. Kết luận

Quản lý các đặc tả yêu cầu phần mềm cần được thực hiện chặt chẽ và đẩy đủ, đồng thời việc hỗ trợ phân tích ảnh hưởng khi có yêu cầu thay đổi là vô cùng hiệu quả và hữu ích. Giúp tránh được các rủi ro đáng tiếc xảy ra, gây ảnh hưởng tới hệ thống, quá trình vận hành cũng như hoạt động kinh doanh của tổ chức. Luận văn đã đạt được hai kết quả quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm. 

Về nghiên cứu tìm hiểu: 

 • Nghiên cứu về các quy trình phát triển phần mềm 
 • Tìm hiểu về đặc tả yêu cầu trong phát triển phần mềm 
 • Tìm hiểu các hệ thống Jira và Whizible đang được sử dụng trong thực tế 
 • Tìm hiểu về từ khóa, cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình trong phát triển hệ thống 
 • Tìm hiểu một số các vấn đề thường gặp phải khi thực hiện phân tích, đặc quả yêu cầu phát triển hệ thống. 

Về thực nghiệm, từ cơ sở lý thuyết tìm hiểu được và kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc cũng như các sự cố đã xảy ra trong thực tế khi phát triển hệ thống tại các tổ chức, đã xây dựng được hệ thống quản lý, hỗ trợ phân tích yêu cầu phầm mềm đáp ứng công việc: 

 • Quản lý các dự án và version phát triển tương ứng một cách tập trung 
 • Quản lý các đặc tả yêu cầu phát triển và các tài liệu liên quan. Giao diện trực quan, dễ dàng tìm kiếm và download tài liệu 
 • Hỗ trợ thực hiện phân tích các tính năng của hệ thống sẽ bị ảnh hưởng khi có yêu cầu thay đổi

4. Tài liệu tham khảo

Đặng Đức Hạnh, Đại Học Công Nghệ Đại Học Quốc Gia Hà Nội: Giáo trình “Nhập môn công nghệ phần mềm ” 

Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Trác Thức:  Giáo trình “Nhập  môn công nghệ phần mềm ”, NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM (2010) . 

Ian Sommerville, Software Enginerring 10th Edition, 2015. 

Suzanne Robertson, James Robertson,  Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right (3rd Edition), 2015 

Karl Wiegers and Joy Beatty, Software Requirements - Third Edition, Publised by Microsoft Corporation, 2013. 

Alain Abran, James W. Moore; editors Pierre Bourque, Robert Dupuis (2013). “Chapter 2: Software Requirements”. Guide to the software engineering body of knowledge...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:19/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM