Luận văn ThS: Ứng dụng kỹ thuật mạng nơron kết hợp tọa độ song song trong việc tối ưu hóa công thức dược phẩm

Luận văn Ứng dụng kỹ thuật mạng nơron kết hợp tọa độ song song trong việc tối ưu hóa công thức dược phẩm kết hợp kỹ tuật mạng nơron và tọa độ song song trong việc phân tích và đánh giá công thức dược phẩm; xây dựng công cụ tương ứng với từng kỹ thuật; đánh giá phần mềm với dữ liệu công thức dược phẩm thực nghiệm

Luận văn ThS: Ứng dụng kỹ thuật mạng nơron kết hợp tọa độ song song trong việc tối ưu hóa công thức dược phẩm

1. Mở đầu

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron (Neural Networks) và kỹ thuật tọa độ song song (Parallel Coordinates) trong việc tối ưu hóa công thức dược phẩm. Dựa vào kết quả của hai kỹ thuật này hy vọng sẽ giúp nhà bào chế có một sự lựa chọn công cụ hợp lý khi tối ưu hóa công thức dược phẩm

1.2 Phương pháp nghiên cứu

Cách thức so sánh: mô hình dự đoán được đánh giá dựa vào hệ số R2 và công thức tối ưu được dự đoán dựa vào điều kiện tối ưu từ tài liệu gốc.

2. Nội dung

2.1 Đặt vấn đề

Trí tuệ nhân tạo 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu phát triển thuốc

 • Liên quan nhân quả 
 • Lập mô hình thực nghiệm
 • Phân tích liên quan
 • Ứng dụng của máy tính

Mục tiêu và nội dung của đề tài

 • Mục tiêu của đề tài
 • Nội dung của đề tài

Nội dung trình bày của luận văn

2.2 Tổng quan và cơ sở lí thuyết

Thành lập mô hình và tối ưu hóa 

Những nghiên cứu liên quan

 • Nghiên cứu trên thế giới
 • Nghiên cứu ở Việt Nam

Mạng Nơron

 • Khái niệm
 • Cấu trúc
 • Ưu điểm.
 • Hạn chế

Tọa độ song song 

 • Khái niệm
 • Cấu trúc
 • Ưu nhược điểm của tọa độ song song 

Kết hợp mạng nơron và tọa độ song song

2.3 Chương trình ứng dụng

Yêu cầu 

Kỹ thuật trong cài đặt

Chương trình máy tính

2.4 Kết quả và bàn luận

Kết quả phần mềm với kết quả thực nghiệm 

 • Dữ liệu công thức số 1
 • Dữ liệu công thức số 2
 • Dữ liệu công thức số 3

Bàn luận

 • Mô hình hóa
 • Khả năng tối ưu hóa
 • Khả năng phân tích liên quan nhân-quả

3. Kết luận

Sau thời gian học tập và nghiên cứu, mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng về cơ bản luận văn đã thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, cụ thể là:

 • Tìm hiểu lý thuyết mạng nơron và tọa độ song song.
 • Xây dựng được chương trình khảo sát quy luật nhân quả trong công thức dược phẩm bằng kỹ thuật mạng nơron kết hợp với kỹ thuật tọa độ song song:
 • Huấn luyện dữ liệu thực nghiệm và đưa ra mô hình nhân quả dựa trên kỹ thuật mạng nơron kết hợp với kỹ thuật tọa độ song song.
 • Dự đoán và hiển thị kết quả trực tiếp bằng kỹ thuật tọa độ song song.

4. Tài liệu tham khảo

Đặng Văn Giáp (2001), Áp dụng phần mềm thông minh tối ưu hóa công thức và quy trình, phần II: Thiết kế & tối ưu hóa công thức và quy trình, Nhà xuất bản y học, tr.8 - 26

Nguyễn Đình Thúc (2000), Mạng Nơron phương pháp và ứng dụng, Nhà xuất bản giáo dục.

Fullér, R. (1995), Neural Fuzzy Systems, Abo Akademi University, ISBN 951- 650-624-0, ISSN 0358-5654

Lee H.-M., Chen C.-M., and Huang T.-C. (2001). Learning efficiency improvement of back-propagation algorithm by error saturation prevention method. Neurocomputing, 41(1), 125–143....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn trên ---

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM