Luận văn ThS: Xây dựng vùng đệm trong hệ thống thông tin địa lý sử dụng logic mờ

Luận văn Xây dựng vùng đệm trong hệ thống thông tin địa lý sử dụng logic mờ giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin địa lí, logic mờ, xây dựng vùng đệm trong GIS và xây dựng chương trình thử nghiệm.

Luận văn ThS: Xây dựng vùng đệm trong hệ thống thông tin địa lý sử dụng logic mờ

1. Mở đầu

Kỹ thuật GIS là kỹ thuật ứng dụng hệ thống vi tính, số hóa để thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu không gian. Từ đó, GIS đã trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định trong hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu và quản lý, đặc biệt trong quản lý, quy hoạch nguồn tài nguyên môi trường. Phương pháp truyền thống trong thu thập, lưu trữ dữ liệu địa lý là sử dụng bản đồ giấy, mô tả, dùng cơ sở dữ liệu quan hệ,… Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề không rõ ràng, dữ liệu mờ ở trên GIS cần có sự mở rộng về mô hình dữ liệu, tích hợp các lập luận, phép toán có sử dụng logic mờ trong biểu diễn và phân tích dữ liệu không gian. GIS có nhiều chức năng thực hiện phân tích dữ liệu không gian, trong đó hai thao tác cực kỳ quan trọng là xếp chồng bản đồ (overlay) và xây dựng vùng đệm (buffering). Trong đó, vùng đệm là một vùng bao phủ bởi một khoảng cách nhất định từ một đối tượng điểm, đường hoặc vùng. 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan

Tổng quan về Hệ thông tin địa lý 

 • Các khái niệm cơ bản
 • Các phép toán phân tích không gian trong hệ GIS 
 • Một số lĩnh vực ứng dụng của GIS

Tổng quan về logic mờ và khả năng ứng dụng logic mờ trong GIS

 • Tập mờ và các hàm thuộc
 • Một vài phép toán logic trên tập mờ 
 • Hệ suy diễn mờ 
 • Khả năng áp dụng logic mờ trong hệ thông tin địa lý

2.2 Xây dựng vùng đệm trong GIS

Các thao tác vùng đệm với GIS véc tơ 

Các thao tác vùng đệm với GIS raster 

 • Kiến trúc Hệ thống GIS sử dụng logic mờ
 • Xây dựng vùng đệm mờ trong GIS raster

Các thuật toán xây dựng vùng đệm sử dụng logic mờ 

 • Các thuật toán Buffer lặp sử dụng logic mờ 
 • Từ thuật toán Buffer lặp đến thuật toán Buffer toàn diện
 • Mô tả thuật toán Buffer sử dụng trong đồ họa
 • Đánh giá thuật toán

2.3 Xây dựng chương trình thử nghiệm

Môi trường phát triển chương trình 

Chức năng của chương trình 

Một số giao diện của chương trình 

Kết quả thử nghiệm

3. Kết luận

Luận văn này đã nghiên cứu sự hợp nhất của lý thuyêt tập mờ với việc phân tích không gian trong hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ GIS, đó là: xây dựng vùng đệm sử dụng logic mờ. Hơn nữa, kết quả của việc nghiên cứu có tính thực tiễn cao. Nó chỉ ra sự hiệu quả như thế nào của lý thuyết tập mờ để có thể thực hiện các diễn tả và phân tích dữ liệu địa lý. Sự đóng góp của luận văn có thể được khái quát như sau:

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin địa lý cấu trúc dữ liệu không gian vectơ và bài toán liên quan. Tổng quan về logic mờ và các hàm thuộc.
 • Tìm hiểu phân tích, đánh giá, một số thuật toán.
 • Tìm hiểu bộ công cụ phát triển các ứng dụng GIS là ArcGIS Engine, phần mềm ArcGIS 9.3 của hãng ESRI.

4. Tài liệu tham khảo

Đặng Văn Đức (2001), Hệ thông tin địa lý GIS, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

Hans W. Guesgen, Joachim Hertzberg, Algorithms for Buffering Fuzzy Raster Maps, FLAIRS 01 Proceedings, 2001

Hans W. Guesgen, Joachim Hertzberg, Richard Lobb, Andrea Mantler Buffering Fuzzy Maps in GIS, Department of Computer Science, University of Auckland, New Zealand, 2003

Jingxiong Zhang, Michael F. Goodchild, Uncertainty in Geographical Information, The Taylor & Francis e-Library, 2003....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM