Luận văn ThS: Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý cầu tại TP Hồ Chí Minh

Luận văn Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý cầu tại TP Hồ Chí Minh tìm hiểu các mô hình dữ liệu không gian 2 chiều và khái niệm LOD trong hiển thị ở GIS để xây dựng 1 hệ thống quản lý cầu với công nghệ GIS 3D; nghiên cứu các thuộc tính ngữ nghĩa của cầu trong giao thông vận tải; tìm hiểu Oracle; xây dựng ứng dụng.

Luận văn ThS: Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý cầu tại TP Hồ Chí Minh

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết

Một trong các đặc trưng của GIS so với một hệ thống thông tin thuần túy là yếu tố không gian được xuất hiện trong mô hình dữ liệu. Yếu tố không gian khi hiển thị lại sử dụng kỹ thuật đồ họa. Khi hiển thị một đối tượng ở dạng đồ họa, tùy thuộc vào vị trí, khoảng cách, nhu cầu của con người mà một đối tượng lại được hiển thị ở mức chi tiết khác nhau- gọi là LOD. LOD là một cách biểu diễn nhanh cho mô hình GIS 3D, chỉ ra các mức độ trừu tượng hóa được áp cho các đối tượng. Trong đồ họa máy tính, LOD là thứ bậc của độ phân giải khi so với thế giới thực. LOD có thể chia nhiều mức khác nhau bởi các nhà khoa học. LOD của một đối tượng ở mức thấp còn gọi là mức có độ phân giải kém, ngược lại được gọi là độ phân giải cao. Việc tạo ra dữ liệu ở mức thấp như 0, 1 sẽ có chi phí thấp, ngược lại sẽ tạo ra chi phí cao. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu các mô hình dữ liệu không gian 2 chiều và khái niệm LOD trong hiển thị ở GIS để xây dựng 1 hệ thống quản lý cầu với công nghệ GIS 3D.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu các mô hình

So sánh các mô hình

Chọn lựa mô hình cho bài toán

Xây dựng dữ liệu

Viết chương trình demo

2. Nội dung

2.1 Mô hình dữ liệu không gian

Một số khái niệm

 • Định nghĩa GIS
 • Mô hình 
 • Mô hình dữ liệu
 • Mô hình dữ liệu không gian 
 • Cấu trúc dữ liệu

Mô hình và cấu trúc dữ liệu Raster

 • Mô hình raster
 • Cấu trúc dữ liệu raster
 • Ưu điểm và nhược điểm của mô hình raster

Mô hình và cấu trúc dữ liệu Vector

 • Mô hình vector
 • Cấu trúc dữ liệu vector
 • Ưu điểm và nhược điểm của mô hình vector

Mô hình dữ liệu 2D

 • Mô hình Spaghetti
 • Mô hình mạng
 • Mô hình Topological
 • So sánh giữa mô hình mạng và topology
 • So sánh cấu trúc Vector và Raster

Các mô hình dữ liệu GIS 3D

 • Mô hình dữ liệu GIS 3D
 • Biểu diễn các đối tượng 3D bởi các đường biên
 • Biểu diễn các đối tượng 3D bởi các phần tử Voxel
 • Biểu diễn một đối tượng theo CSG
 • Các mô hình tổng hợp

2.2 Nghiên cứu thuộc tính, ngữ nghĩa của cầu

Khảo sát đơn vị

Bảng câu hỏi

Cầu là gi?

Sơ đồ cấu trúc cầu

Các đơn vị tham gia vào công trình cầu

Kết cấu của cầu

Thông tin chính về cầu

Kết cấu thượng tầng

 • Kết cấu nhịp
 • Dầm chủ 
 • Dầm ngang
 • Khe co giãn
 • Gối cầu
 • Bản mặt cầu
 • Lan can

Kết cấu hạ tầng

 • Móng
 • Cọc
 • Mố - Bệ mố
 • Trụ - Bệ trụ

Kết cấu khác

2.3 Xây dựng ứng dụng

Giới thiệu

Công cụ, phần mềm hỗ trợ trong ứng dụng

Các chức năng chính của ứng dụng

 • Menu trên, menu trái
 • Danh sách cầu
 • Thêm cầu
 • Chỉnh sửa cầu
 • Xóa cầu
 • Bản đồ cầu
 • Hiển thị 3D
 • Chi tiết cầu
 • Thống kê cầu

Thiết kế dữ liệu

 • Mô hình ERD
 • Mô tả các thực thể trong mô hình ERD 
 • Mô hình vật lý (Cơ sở dữ liệu)

Chuyển đổi định dạng AutoCad 2D sang 3D

Chuyển dữ liệu 3D từ AutoCad sang cơ sở dữ liệu 

 • Nội dung tập tin tọa độ
 • Chuyển dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Mô tả ứng dụng 

 • Các chức năng chính của ứng dụng 
 • Menu trên, menu trái
 • Danh sách cầu 
 • Thêm cầu
 • Chỉnh sửa cầu
 • Bản đồ cầu
 • Hiển thị 3D
 • Chi tiết cầu
 • Thống kê cầu

3. Kết luận

Raster và Vector là hai cấu trúc không gian chính trong GIS, trong đó Vector với 3 đối tượng không gian: Điểm, Đường, Đa giác được sử dụng nhiều hơn vì nó tối ưu hóa bộ nhớ, dễ biểu diễn các quan hệ không gian, tạo đồ họa đẹp và chính xác. Chương trình quản lý cầu tại Tp.Hồ Chí Minh được cài đặt lên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle nhằm mục đích tối ưu hóa hệ thống, bảo mật. Cùng với ngôn ngữ lập trình tiên tiến PHP, thư viện đồ họa khổng lồ Threejs, chương trình đã hiển thị được đối tượng cầu dưới định dạng 3D đẹp, mượt mà, hỗ trợ các vấn đề cần thiết như phóng to, thu nhỏ, tịnh tiến và xoay đối tượng. Đặc biệt, chương trình cũng hiển thị đối tượng cầu 3D ở các mức chi tiết khác nhau.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyen Gia Tuan Anh, Tran Thanh Be, Nguyen Ngoc Trung, Phan Thanh Vu (2013), “Xây dựng, so sánh hai mô hình dữ liệu của ứng dụng quản lí lịch sử biến động các thửa đất”, Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM, Số 51 năm 2013 trang 178.

Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Hưng Nghiệp (2013). Cầu Rạch Rô, Ho Chi Minh City.

Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Hưng Nghiệp (2013). Cầu Rạch Lăng, Ho Chi Minh City.

Alias Abdul Rahman (2008), Spatial Data Modelling for 3D GIS, Springer Verlag BerlinHeidelberg

Nguyen Gia Tuan Anh, Phan Thanh Vu, Tran Vinh Phuoc, Pham Van Dang (2011), “Representing Multiple Levels for Objects in Three-Dimensional GIS Model”, The 13th International Conference on Information Integration and Webbased Applications & Service (iiWAS2011), ACM Press ISBN, Ho Chi Minh City, Vietnam, pp. 495-499....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM