Luận văn ThS: Sử dụng công nghệ GIS để phân tích dữ liệu và dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên

Luận văn Sử dụng công nghệ GIS để phân tích dữ liệu và dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên xây dựng hệ thống biểu diễn dữ liệu về sản lượng chè trên toàn tỉnh Thái Nguyên bằng các lớp bản đồ không gian tạo ra trên nền ArcGIS; thử nghiệm việc dự báo sản lượng chè trong thời gian một vài năm tới.

Luận văn ThS: Sử dụng công nghệ GIS để phân tích dữ liệu và dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên

1. Mở đầu

1.1 Sự cần thiết

Hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System) ra đời vào những năm đầu của thập kỷ 70 và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nền tảng sự phát triển của khoa học công nghệ mà đặc biệt là công nghệ thông tin. Trong suốt quá trình phát triển, công nghệ GIS đã luôn hoàn thiện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ chuyên dụng đến đa dụng để phù hợp với tiến độ của khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề ngày một đa dạng hơn và phức tạp hơn. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ GIS được phát triển và ứng dụng vào nhiều mục đích khác nhau đặc biệt là trong nông nghiệp và công nghiệp. Công nghệ GIS - cung cấp khả năng quản lý thông tin lãnh thổ trên cơ sở tích hợp các thông tin bản đồ và thông tin thuộc tính của đối tượng, GIS đã trở thành một hướng đi mới mang lại hiệu quả cao trong nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội trong đó có lĩnh vực dự báo sản lượng trong nông nghiệp và công nghiệp. 

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Xây dựng mô hình biểu diễn các lớp không gian hiển thị sản lượng chè tại tỉnh Thái Nguyên dựa trên nền tảng công nghệ GIS và cài đặt thử nghiệm trên công cụ ArcGIS.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài thực hiện thu thập xử lý dữ liệu về sản lượng chè tại các huyện của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian khoảng 10 năm. Biều diễn thông tin trên nền bản đồ không gian và thống kê các số liệu chi tiết. Ngoài ra đề tài còn thử nghiệm xử lý dự báo tình hình sản lượng chè cho một số năm tiếp theo với hàm dự báo hồi quy tuyến tính.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Khảo sát, thu thập các dữ liệu cần thiết: Bản đồ sử dụng trong quá trình thực hiện: Bản đồ ranh giới các huyện trong tỉnh Thái Nguyên, bản đồ hành chính của tỉnh Thái Nguyên, Sản lượng chè từ năm 2004 tới năm 2014 của các huyện trong tỉnh Thái Nguyên.

Phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin: Xây dựng mô hình hệ thống, phân tích dữ liệu cho phù hợp với yêu cầu đầu ra.

Sử dụng công cụ ArcGIS trong chuyển đổi định dạng, số hóa bản đồ từ bản đồ giấy sang bản đồ dạng shapfile, chuyển hệ tọa độ của bản đồ ranh giới giữa các huyện trong tỉnh Thái Nguyên sao cho đồng nhất để thực hiện hiển thị và chồng lớp bản đồ.

2. Nội dung

2.1 Bài toán quản lý sản lượng chè tại Thái Nguyên

Tổng quan về vấn đề sản xuất chè tại Thái Nguyên

 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến sản lượng chè
 • Đặc điểm về tình hình sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên
 • Nguyên nhân ảnh hưởng tới sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên

Hệ thống thông tin địa lý GIS

 • Khái niệm về thông tin địa lý
 • Hệ thống thông tin địa lý

Công cụ GIS

Chuẩn dữ liệu không gian OGC

 • Web Map Service (WMS)
 • Web Feature Service (WFS)
 • Web Coverage Service (WCS)

GeoServer

 • Khái niệm
 • Quy trình hiển thị bản đồ trên GeoServer

OpenLayers

GeoExt

PostgreSQL/PostGIS

2.2 Giải pháp quản lý sản lượng chè

Giới thiệu công cụ phần mềm ArcGIS

 • ArcView 
 • ArcEditor 
 • ArcInfo 
 • Phân tích hồi quy

Quản lý sản lượng chè tại Thái Nguyên bằng công nghệ GIS cùng các thông tin liên quan đến bài toán quản lý sản lượng chè theo các vùng

Phân tích thiết kế hệ thống

 • Phân tích chức năng xử lý
 • Phân tích cơ sở dữ liệu
 • Thiết kế các chức năng hệ thống

2.3 Cài đặt tính toán mô phỏng

Xây dựng hệ thống

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu 
 • Xây dựng các mô hình bản đồ 
 • Tính toán dự báo 
 • Đưa thông tin lên web 

Kết quả về sản lượng chè trên nền bản đồ tỉnh Thái Nguyên và các huyện 

Kết luận

3. Kết luận

Nghiên cứu cài đặt phần mềm ArcGIS là một công cụ mã nguồn mở với sự hỗ trợ giúp đỡ của một số nhà nghiên cứu tử Trung tâm GIS.FCU (trường đại học Fengchia –Đài Loan). Từ đó thiết kế và cài đặt hệ thống cung cấp thông tin không gian-thuộc tính trên cùng một hệ bản đồ. Phân tích, lựa chọn và ứng dụng các hàm dự báo để tính toán dự báo sản lượng chè sẽ có thể đạt được trong 5 năm tiếp theo. Xây dựng các dạng báo cáo bằng bảng, đồ thị trực quan tích hợp trên cùng một giao diện bản đồ. Đồng thời cũng sử dụng Openlayer Các thông tin này đã được thử nghiệm hiển thị trên nền web.

4. Tài liệu tham khảo

Đặng Văn Đức (2001), Hệ thống thông tin địa lý GIS, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

Nguyễn Hồng Phương, Đinh Văn Hữu, (2006), Hệ thống thông tin địa lý và một số ứng dụng trong Hải Dương Học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.

TS.Trần Hùng (2009), Tài liệu hướng dẫn thực hành ArcGIS, Công ty TNHH tư vấn GeoViệt.

Đặng Hùng Thắng (1999). Thống kê và ứng dụng, Nxb Giáo dục

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Hùng, 2008. Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, Nxb.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM