Luận văn ThS: Nghiên cứu nhận dạng biển số xe ô tô Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Luận văn Nghiên cứu nhận dạng biển số xe ô tô Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giới thiệu tổng quan về xử lý ảnh và nhận dạng biển số xe ô tô; nêu một số vấn đề trong nhận dạng ảnh biển số xe ô tô; phân tích chương trình nhận dạng biển số xe ô tô.

Luận văn ThS: Nghiên cứu nhận dạng biển số xe ô tô Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

1. Mở đầu

Ngày nay trên thế giới bên cạnh việc tăng trưởng kinh tế là sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật nói chung, trong đó ngành công nghiệp sản xuất các phương tiện giao thông lại là một trong những ngành có tốc độ phát triển cực nhanh. Sự phát triển ấy, được thể hiện rõ ràng nhất thông qua hình ảnh các phương tiện giao thông trên thế giới ngày một tăng cao và đa dạng. Tuy nhiên, điều đó lại gây ra một áp lực đối với cơ quan và các cấp quản lý, làm cho công tác quản lý và giám sát sẽ khó khăn hơn. Đây cũng là một trong những vấn nạn ở Lào. Công tác quản lý phương tiện giao thông nói chung và quản lý ôtô, xe máy là vô cùng phức tạp…cũng như công tác phát hiện, xử phạt các hành vi vi phạm giao thông, chống trộm…sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Để làm giảm lượng nhân lực trong việc công tác quản lý, kiểm soát phương tiện giao thông, trên thế giới đã nhanh chóng xây dựng hệ thống giám sát tự động đối với các phương tiện giao thông. Các hệ thống giám sát đều lấy biển số xe là mục tiêu giám sát. Hệ thống này đã được sử dụng rộng rãi tuy nhiên ở Việt Nam đây vẫn là một lĩnh vực mới mẻ.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về xử lý ảnh và nhận dạng biển số xe ô tô 

Tổng quan về xử lý ảnh

 • Một số khái niệm cơ bản trong xử lý ảnh
 • Quan hệ giữa các điểm ảnh
 • Chu tuyến của một đối tượng ảnh
 • Biên và các phương pháp phát hiện biên

Nhận dạng biển số xe ô tô ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 • Khái quát về biển số xe ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 • Khái niệm & ứng dụng về nhận dạng
 • Phân loại biển số xe
 • Điểm ảnh, biên ảnh
 • Vai trò của việc nhận dạng

2.2 Một số vấn đề trong nhận dạng ảnh biển số xe ô tô 

Kỹ thuật bóc tách ảnh

 • Thuật toán nhị phân hoá ảnh đầu vào
 • Thuật toán tách cạnh, dò biên
 • Tính toán các số đo đặc trưng của đối tượng ảnh nhị phân
 • Thuật toán phân vùng, phân cụm

Kỹ thuật tách các ký tự

Kỹ thuật trích chọn đặc trưng ảnh

 • Màu sắc
 • Kết cấu
 • Đặc trưng hình dạng
 • Đặc trưng cục bộ bất biến

Nhận dạng ảnh biển số xe

 • Tiền xử lý
 • Nhận dạng

2.3 Chương trình nhận dạng biển số xe ô tô

Mô tả và giới thiệu về biển số xe ô tô

Thư viện OpenCV

 • OpenCV là gì?
 • Những ai sử dụng OpenCV
 • Nguồn gốc của OpenCV

Bộ thư viện mã nguồn mở OpenCV

 • Một vài thư viện của openCV
 • Các thao tác ảnh cơ bản

Hàm OpenCV hỗ trợ xây dựng ứng dụng nhận dạng biển số xe

 • Hàm cvLoadImage
 • Hàm cv ReleaseImage
 • Hàm cvCreateImage 
 • Hàm cvCvtClolor
 • Hàm cvNamedWindow
 • Hàm cvShowImage
 • Hàm cvResizeWindow
 • Hàm cvThreshold
 • Hàm cvFindContours
 • Hàm cvBoundingRect 
 • Hàm cvCircle
 • Hàm cvMemStorage
 • Hàm cvBoundingRect 
 • Hàm cvDrawContours

Visual C/C++

Giao diện của chương trình nhận dạng biển số xe

3. Kết luận

Báo cáo đã nêu được một số nội dung:

 • Nghiên cứu tổng quan về hệ thống xử lý ảnh số.
 • Nghiên cứu một số kỹ thuật xử lý ảnh trong ứng dụng tự động nhận dạng biển số xe trong ảnh chụp từ camera.
 • Tìm hiểu về thư viện OpenCV – thư viện hỗ trợ cho việc viết chương trình.
 • Demo một số kỹ thuật trong xử lý ảnh phục vụ cho ứng dụng nhận dạng biển số xe ô tô của Lào.
 • Tìm hiểu về một số vấn đề trong nhận dạng ảnh biển số xe ô tô Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
 • Hướng nghiên cứu phát triển của đề tài:
 • Xây dựng chương trình hoá các chức năng nhận dạng biển số xe.
 • Nghiên cứu chương trình nhận dạng biển số xe này để dùng với xe máy

4. Tài liệu tham khảo

Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình (2007), “Giáo trình xử lý ảnh”, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ (2007), “Nhập môn xử lý ảnh số”, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

Nguyễn Thị Ngọc Mai (2011), “Nghiên cứu một số kỹ thuật trích chọn đặc trưng biên ảnh và ứng dụng trong nhận dạng biển số xe”, Đồ án Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thái Nguyên

Nguyễn Minh Tuấn (2009), “Tự động nhận dạng ký tự trên biển số xe”, học viện công nghệ bưu chính viễn thong khoa công nghệ thông tin, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM