Luận văn ThS: Phát hiện lỗi sản phẩm trên dây chuyền đóng chai nước bằng xử lý ảnh

Luận văn Phát hiện lỗi sản phẩm trên dây chuyền đóng chai nước bằng xử lý ảnh giới thiệu tổng quan về lý thuyết xử lý ảnh, áp dụng xử lý ảnh trong công nghiệp; một số kỹ thuật phát hiện lỗi sản phẩm và thực nghiệm.

Luận văn ThS: Phát hiện lỗi sản phẩm trên dây chuyền đóng chai nước bằng xử lý ảnh

1. Mở đầu

Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông, xu hướng phổ cập Internet, phát triển thương mại điện tử, Chính phủ điện tử… dẫn đến sự bùng nổ về công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào thực tế đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt xử lý ảnh đã được nghiên cứu mạnh mẽ và được ứng dụng rất mạnh mẽ vào thực tế. Như trong y học, xử lý ảnh số đã được dùng để phát hiện và nhận dạng khối u, chụp cắt lớp, nhận dạng đường biên mạch máu từ những ảnh chụp mạch bằng tia X. Trong giao thông, dùng xử lý ảnh trong việc cải tiến hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông, giám sát xử phạt trật tự an toàn giao thông, kiểm tra biển số…. Trong Khoa học kỹ thuật, xử lý ảnh đang và đã có những đóng góp rất quan trọng.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan

Tổng quan về lý thuyết xử lý ảnh

 • Giới thiệu một hệ thống xử lý ảnh 
 • Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh

Ứng dụng xử lý ảnh trong công nghiệp 

 • Chiết xuất thông tin dạng số liệu từ ảnh 
 • Nhận dạng đối tượng

2.2 Một số kỹ thuật phát hiện lỗi sản phẩm

Giới thiệu bài toán kiểm tra sản phẩm

 • Dây chuyền sản xuất nước đóng chai
 • Bài toán kiểm tra sản phẩm bị lỗi bằng camera 

Các thuật toán dùng xử lý ảnh để kiểm tra sản phẩm 

 • Thuật toán dùng xử lý ảnh để kiểm tra nắp của chai 
 • Thuật toán dùng xử lý ảnh để kiểm tra thể tích của chai
 • Thuật toán dùng xử lý ảnh để kiểm tra nhãn của chai

2.3 Thực nghiệm

Thiết bị thu ảnh công nghiệp camera Eye-RIS 

 • Phần cứng
 • Phần mềm

Mô tả dây chuyền nước đóng chai

 • Mô tả thực nghiệm dây chuyền nước đóng chai 
 • Bố trí camera, chiếu sáng 

Các kết quả thực nghiệm

Nhận xét, đánh giá.

3. Kết luận

Xử lý ảnh là một lĩnh vực quan trọng trong công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng xử lý ảnh vào trong quá trình sản xuất công nghiệp là vấn đề mới mẻ nhưng rất cần thiết và quan trọng. Chính vì vậy, Luận văn đã sử dụng các camera + máy tính thu ảnh tốc độ cao để có thể dễ dàng xây dựng các chương trình kiểm tra sản phẩm và điều khiển hoạt động một số khâu trong hệ thống sản xuất chai nước ngọt coca-cola như khâu kiểm tra lỗi sản phẩm: Sản phẩm đã đóng nắp hay chưa? Gán nhãn hay chưa và đã đủ thể tích hay chưa?. Các dữ liệu có thể được lưu vào cơ sở dữ liệu của sản phẩm trên máy tính công nghiệp có truyền tin với các camera này. Khả năng này tạo ra việc quản lý chặt chẽ sản phẩm ngay từ trong quá trình sản xuất. Đây cũng là một mô hình phổ biến trong các hệ thống sản xuất tự động hiện nay.

4. Tài liệu tham khảo

Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát, “Xử lý ảnh trong công nghiệp, nhu cầu, thách thức và giải pháp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên, tập 2, số 45, tr. 121-127, 2008.

Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình, Giáo trình xử lý ảnh, Khoa công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên, 2007.

Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy, Nhập môn xử lý ảnh số, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002.

Nguyễn Kim Sách, Xử lý ảnh và video số, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1997.

Anil K. Jain, Fundamental of Digital Image Processing, Prentice Hall, Engwood cliffs, 1989....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM