Luận văn ThS: Tạo lập hệ luật mờ sử dụng phân cụm trừ mờ dữ liệu

Luận văn Tạo lập hệ luật mờ sử dụng phân cụm trừ mờ dữ liệu giới thiệu cơ sở lý thuyết về tập mờ, phân cụm dữ liệu trừ mờ và xây dựng hệ luật mờ.

Luận văn ThS: Tạo lập hệ luật mờ sử dụng phân cụm trừ mờ dữ liệu

1. Mở đầu

Phân cụm dữ liệu là quá trình phân chia một tập dữ liệu ban đầu thành các cụm dữ liệu sao cho các phần tử trong một cụm "tương tự" (similar) với nhau và các phần tử trong các cụm khác nhau sẽ "phi tương tự" (dissimilar) với nhau. Phân cụm dữ liệu là một phương pháp học không giám sát. Hiện nay, các phương pháp phân cụm đã và đang được phát triển và áp dụng nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm: nhận dạng, phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường, xử lý ảnh, … Các thuật toán phân cụm cũng rất đa dạng như K-means, Pam, C-means, C-means mờ, thuật toán phân cụm trừ,… Để tăng tính ổn định và chính xác của kết quả phân cụm, ngày càng có các tiếp cận mới. Một trong những cách tiếp cận đang được nghiên cứu đó là ứng dụng lý thuyết mờ vào bài toán phân cụm dữ liệu.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết về tập mờ

Trình bày tập Mờ 

 • Định nghĩa tập mờ 
 • Một số khái niệm cơ bản của tập mờ
 • Biểu diễn tập mờ

Các phép toán trên tập mờ và hệ luật mờ 

Phần bù của một tập mờ

 • Tích Descartes các tập mờ
 • Tính chất của các phép toán trên tập mờ 
 • Hệ luật mờ

Lập luận xấp xỉ trong hệ mờ

 • Logic mờ
 • Quan hệ mờ
 • Suy luận xấp xỉ và suy diễn mờ

2.2 Phân cụm dữ liệu trừ mờ

Các Phương pháp phân cụm dữ liệu nói chung 

Phân cụm dữ liệu trừ mờ

 • Các thuật toán phân cụm phân hoạch 
 • Các thuật toán phân cụm phân cấp
 • Các thuật toán phân cụm dựa trên mật độ
 • Các thuật toán phân cụm dựa trên lưới
 • Các thuật toán phân cụm dựa trên mô hình
 • Các thuật toán phân cụm có dữ liệu ràng buộc

Các ứng dụng của phân cụm dữ liệu

2.3 Xây dựng hệ luật mờ

Xây dựng hệ luật mờ từ dữ liệu vào/ ra của hệ thống

Ứng dụng cho bài toán lò nhiệt

 • Phát biểu bài toán
 • Mô hình động học của hệ thống lò nhiệt 

Chương trình xử lý bài toàn và mô phỏng

 • Thu thập dữ liệu vào ra của hệ thống
 • Hệ luật mờ cho điều khiển lò nhiệt từ phân cụm trừ 
 • Hệ suy diễn mờ
 • Mô phỏng hệ thống điều khiển lò nhiệt sử dụng hệ luật mờ từ phân cụm trừ

3. Kết luận

Sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống điều khiển, các hệ thống thông tin như hiện nay, thì hệ mờ được áp dụng thành công trong nhiều lĩnh vực như điều khiển tự động, phân lớp dữ liệu, phân tích việc ra quyết định, các hệ chuyên gia. Hệ luật mờ xây dựng từ tri thức nói chung hay hệ suy luận mờ nói riêng được xây dựng theo suy diễn của con người, là một phần quan trọng trong ứng dụng logic mờ cũng như trong lý thuyết tập mờ vào thực tế. Trong nhiều ứng dụng cho thiết kế các hệ thống điều khiển thông minh cũng như trong xây dựng các hệ trợ giúp quyết định, hệ mờ được xây dựng theo phân lớp dữ liệu, phân cụm dữ liệu, xây dựng cây quyết định. Hệ điều khiển mờ được thực hiện từ các luật mờ, các luật mờ được xây dựng từ các tri thức của các chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể hoặc được xây dựng từ dữ liệu.

4. Tài liệu tham khảo

Lê Bá Dũng, Các hệ cơ sở tri thức (knowledge based system) và ứng dụng, Bài giảng ĐHBK Hà nội – Genetic computer school joint education program.

Bùi Công Cường, Nguyễn Doãn Phước, “Lý thuyết mờ và công nghệ tính toán mềm”, Hệ mờ mạng nơron và ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, pp.53-89, 2006.

Nguyễn Trung Sơn, Phương pháp phân cụm và ứng dụng, Khoa công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên, luận văn thạc sĩ, 2009.

Nguyễn Đình Thúc (2000), Trí tuệ nhân tạo Mạng nơron phương pháp & ứng dụng , Nhà xuất bản Giáo dục....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM