Luận văn ThS: Tối ưu hóa phân bổ và định giá đất đai theo thuật toan di truyền định hướng không gian

Luận văn Tối ưu hóa phân bổ và định giá đất đai theo thuật toan di truyền định hướng không giantrình bày tổng quan về bài toán giá đất, các ứng dụng thực tiễn, các nghiên cứu liên quan và mô tả dữ liệu giá đất ở Hà Nội; tìm hiểu chung về thuật toán tối ưu tiến hóa, tìm hiểu cụ thể về thuật toán di truyền và thiết kế thuật toán di truyền không gian cho bài toán phân bổ và định giá đất; giới thiệu về công nghệ WebGIS, đưa ra chức năng và vai trò của một hệ thông tin đất đai, thiết kế hệ thống WebGIS cho bài toán định giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu, và hiển thị ra giao diện chương trình và kết quả đánh giá.

Luận văn ThS: Tối ưu hóa phân bổ và định giá đất đai theo thuật toan di truyền định hướng không gian

1. Mở đầu

Mục tiêu của luận văn là tìm hiểu thuật toán di truyền định hướng không gian và xây dựng ứng dụng phân bổ và định giá đất đai trên hệ thống WebGIS. Kết quả thu được của luận văn là tài liệu chi tiết về tiếp cận tối ưu tiến hóa, cụ thể là thuật toán di truyền định hướng không gian cho bài toán phân bổ và định giá đất đai, và một phần mềm ứng dụng thuật toán trên cho dữ liệu thực tế về đất đai.

2. Nội dung

2.1 Bài toán phân bổ và định giá đất

Tổng quan về bài toán phân bổ và định giá đất 

 • Một số khái niệm
 • Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá đất 
 • Đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất
 • Nguyên tắc định giá đất

Các ứng dụng thực tiễn

Các nghiên cứu liên quan

2.2 Thiết kế thuật toán 

Tổng quan về thuật toán tối ưu tiến hóa 

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tiến hóa 
 • Công thức của giải thuật di truyền
 • Các thành phần của thuật toán 

Thiết kế thuật toán di truyền không gian cho bài toán định giá đất 

 • Thuật toán di truyền
 • Thuật toán di truyền đinh hướng không gian (SGA)

Phân loại vùng không gian trên bản đồ theo giá đất hỗ trợ phân bổ đất đai bằng thuật toán FCM

2.3 Xây dựng hệ thống thông tin

Giới thiệu về hệ thống LIS

 • Khái niệm
 • Kiến thức chung 
 • Chức năng và vai trò của một hệ thông tin đất đai 

Thiết kế hệ thống WebGIS cho bài toán phân bổ và định giá đất

 • Giao diện chương trình
 • Thử nghiệm chương trình và đánh giá kết quả 

So sánh ưu nhược điểm của các thuật toán

3. Kết luận

Với rất nhiều ý nghĩa trong thực tế, vấn đề định giá đất được sự quan tâm của rất nhiều nhà kinh tế học, bởi vì vấn đề định giá đất rất phức tạp, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: kinh tế, xã hội, vị trí, điều kiện phát triển,v.v. Mặt khác các yếu tố luôn biến động theo thời gian nên cần sự phân tích rất kỹ lưỡng mới định được giá. Xuất phát từ thực tiễn đó, cùng với sự quan tâm, hứng thú tới vấn đề giá đất, giá đất, luận văn đã nghiên cứu và trình bày một số vấn đề chính như sau:

 • Tìm hiểu tổng quan về giá đất và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới giá đất và các phương pháp định giá đất. Từ đó đặt ra bài toán phân bổ và định giá đất với phương pháp định giá đất hợp lý với sự biến động của các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới giá đất.
 • Tìm hiểu về thuật toán di truyền định hướng không gian và áp dụng thuật toán vào trong bài toán phân bổ và định giá đất. Thiết kế thuật toán một cách hợp lý đề phù hợp với bài toán.
 • Xây dựng hệ thống định giá đất trên nền WebGIS để cho người dùng dễ sử dụng và trực quan hơn.

4. Tài liệu tham khảo

Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Thọ Thông. (2015). Lập trình ứng dụng webgis. Hà Nội: NXB giáo dục Việt Nam.

Hồ Thị Lam Trà. (ngày 15 tháng 12 năm 2005). Giáo trình định giá đất .

Trần Kim Hương, Nguyễn Thị Ngọc Chi. Giải thuật di truyền (GAs) và ứng dụng.

Nguyễn Thị Thúy Hoài. Giải thuật di truyền và ứng dụng.Tuyển tập báo cáo “ hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 6. Đại học Đà Nẵng - 2008.

Bezdek, J.C., R. Ehrlich, et al. (1984), "FCM: the fuzzy c-means clustering algorithm", Computers and Geosciences, 10, pp.191-203....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM