Luận văn ThS: Nghiên cứu mô hình PCFGs và ngôn ngữ AIML trong xây dựng chatbot hỗ trợ học tiếng Anh

Luận văn Nghiên cứu mô hình PCFGs và ngôn ngữ AIML trong xây dựng chatbot hỗ trợ học tiếng Anh giới thiệu tổng quan lý thuyết về trí tuệ nhân tạo, xu hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực xây dựng chatbot hỗ trợ học tiếng Anh, bài toán phân tích cú pháp, kiểm tra chính tả, ngữ pháp; nghiên cứu văn phạm phi ngữ cảnh, tính mập mờ trong phân tích cú pháp và đề xuất giải pháp sử dụng văn phạm phi ngữ cảnh hướng thống kê PCFGs; nghiên cứu mã nguồn mở AIML trong xây dựng chatbot; trình bày cơ bản về thiết kế của ứng dụng và kết quả đạt được thông qua một số mẫu kiểm thử.

Luận văn ThS: Nghiên cứu mô hình PCFGs và ngôn ngữ AIML trong xây dựng chatbot hỗ trợ học tiếng Anh

1. Mở đầu

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết nền tảng của bài toán kiểm tra chính tả và cú pháp của câu trong tiếng Anh; ứng dụng cài đặt, đánh giá giải thuật và xây dựng một ứng dụng hỗ trợ các tính năng như kiểm tra chính tả, ngữ pháp, cú pháp thông qua hội thoại giữa người dùng và máy trên nền tảng Android.

1.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

 • Khái quát về trí tuệ nhân tạo
 • Mô hình PCFGs, ứng dụng xây dựng cây cú pháp
 • Ngôn ngữ AIML và kỹ thuật xây dựng chatbot

Phạm vi nghiên cứu: Chatbot trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android được xây dựng dựa trên AIML và mô hình PCFGs có khả năng thực hiện hội thoại với người dùng, phát hiện và sửa những lỗi chính tả và cú pháp.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Khảo sát, phân tích và hệ thống hóa nội dung các tài liệu khoa học liên quan đến chatbot hỗ trợ học tiếng Anh

Đối sánh nội dung nghiên cứu của đề tài với các nội dung nghiên cứu đã thực hiện để vừa phát triển áp dụng các kết quả khoa học - công nghệ đã có cho đề tài vừa tìm ra các nội dung mới cần được nghiên cứu và thi hành.

Thiết kế mô hình và thực nghiệm đánh giá các kỹ thuật, bài toán đã đề xuất để chứng minh tính hiệu quả.

2. Nội dung

2.1 Các vấn đề tổng quan

Chatbot

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Chatbot là gì?
 • Chatbot hỗ trợ học tiếng Anh 

Ngữ pháp tiếng Anh

 • Các khái niệm cơ bản
 • Phân loại lỗi
 • Một số lỗi ngữ pháp trong tiếng Anh 

Tổng quan bài toán kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh

 • Phân tích cú pháp
 • Bài toán kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh

2.2 Mô hình PCFGs và ngôn ngữ AIML

Mô hình PCFGs

 • Văn phạm phi ngữ cảnh
 • Tính mập mờ trong phân tích cú pháp
 • Văn phạm phi ngữ cảnh hướng thống kê PCFGs

Ngôn ngữ AIML

 • AIML là gì? 
 • Các Category và đặc tính của AIML
 • Một số thẻ thông dụng trong AIML 
 • ProgramAB

2.3 Phân tích thiết kế, cài đặt ứng dụng

Phân tích thiết kế 

 • Xác định yêu cầu
 • Xây dựng tập luật dựa trên tập dữ liệu có sẵn 

Cài đặt ứng dụng

 • Giao diện chức năng hội thoại (Chatbot)
 • Giao diện chức năng tra cứu từ điển
 • Giao diện chức năng kiểm tra chính tả, ngữ pháp 

Đánh giá ứng dụng

3. Kết luận

Trong thực tế, việc kiểm tra ngữ pháp và phân tích cú pháp câu tiếng Anh có thể được áp dụng trong nhiều ứng dụng như chia động từ, kiểm tra ngoại ngữ, học ngữ pháp trong tiếng Anh. Trong quá trình nghiên cứu về xây dựng ứng dụng hỗ trợ kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh, luận văn đã đạt được một số nội dung sau:

 • Luận văn đã tìm hiểu một số định nghĩa cơ bản về ngữ pháp trong tiếng Anh, một số hướng tiếp cận cơ bản bài toán kiểm tra ngữ pháp.
 • Tìm hiểu cách tiếp cận PCFGs và áp dụng thuật toán CKY trong bài toán phân tích cú pháp câu.
 • Giới thiệu một số mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng Chatbot và kiểm tra ngữ pháp. Cài đặt ứng dụng đơn giản giải quyết bài toán kiểm tra ngữ pháp với tập luật tự huấn luyện.

4. Tài liệu tham khảo

Đỗ Bá Lâm, Lê Thanh Hương, Xây dụng hệ thống phân tích cú pháp tiếng Việt sử dụng văn phạm HPSG, http://www.jaist.ac.jp/~bao/VLSPtext/ICTrda08/ICT08-VLSP-SP85-2.pdf.

Hoàng Đức Thịnh, Ứng dụng mã nguồn mở AIML xây dựng hệ thống Chatbot trợ giúp phương pháp học tập cho sinh viên ngành kỹ thuật, Tóm tắt luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng, 2011.

Trần Võ Khôi Nguyên, Huỳnh Thái Dương, Xây dựng ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh cho thiết bị di động chạy trên nền tảng Android, Đồ án tốt nghiệp, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, ĐH Công nghệ thông tin, 2014.

Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến, Cơ sở ngôn ngữ học và Tiếng Việt, NXB Giáo dục, 2002......

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM