Luận văn ThS: Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng

Luận văn Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng trình bày tổng quan về xử lí ảnh và bài toán xác định vùng tìm kiếm; một số kĩ thuật xác định vùng tìm kiếm; tìm hiểu về máy bay không người lái và đưa ra quy trình xử lí tìm kiếm vùng an toàn; xây dựng và cài đặt chương trình thử nghiệm.

Luận văn ThS: Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng

1. Mở đầu

Những năm gần đây, phương tiện bay không người lái (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) đã nổi lên như một phương tiện chiến tranh thế hệ mới, có nhiều khả năng ưu việt hơn hẳng các phương tiện truyền thống khác. Do đóm việc đầu tư nghiên cứu theo cả hướng chế tạo và ứng dụng UAV đang là vấn đề được nhiều nước trên thế giới quan tâm và theo đuổi. Ở nước ta, việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng UAV tuy mới bắt đầu trong những năm gần đây, nhưng đã thu được nhiều kết quả đáng mừng. Tuy nhiên những kết quả đó mới chỉ là cơ sở, những bước đi ban đầu của cả một chặng đưuòng nghiên cứu, và phát triển đầy khó khăn tiếp theo. Do vậy cần thiết phải có những đầu tư nghiên cứu mang tính chất cơ bản, từng bước xây dựng các định hướng nghiên cứu chuyên sâu, nhằm tạo ra tiền đề phát triển bền vững cho công nghiệp UAV ở nước ta. Một trong những vấn đề đóng vai trò vô cùng quan trọng để hỗ trợ dự án UAV hiện nay là dịnh vị một số vùng an toàn để UAV hạ cánh an toàn. 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về xử lý ảnh

Khái quát về xử lí ảnh

 • Xử lí ảnh
 • Các giai đoạn chính trong xử lí ảnh
 • Một số vấn đề trong xử lí ảnh

Các ứng dụng của xử lí ảnh

Tổng quan về bài toán xác định vùng tìm kiếm

2.2 Một số kỹ thuật xác định vùng tìm kiếm

Phương pháp Canny

 • Nguyên lí của thuật toán
 • Mô tả thuật toán

Kỹ thuật Sobel

Thuật toán phân ngưỡng Threshold

Kĩ thuật Hough

Kỹ thuật Tracking 

2.3 Máy bay không người lái

Khái quát về lịch sử phát triển và ứng dụng của UAV

 • Lịch sử phát triển của UAV
 • Vai trò và khả năng ứng dụng của UAV

Phân loại UAV

Tình hình nghiên cứu và phát triển UAV ở nước ta

 • Phát triển máy bay mô hình ở Việt Nam
 • Nghiên cứu và phát triển máy bay không người lái

Một số quy trình xử lí tìm kiếm vùng an toàn

Quy trình xử lí trong luận văn

 • Thu nhận ảnh đầu vào
 • Tiền xử lí
 • Tìm biên với Canny
 • Xác định các vị trí an toàn
 • Lựa chọn vùng an toàn tốt ưu

2.4 Chương trình thực nghiệm

Công cụ và môi trường cài đặt thử nghiệm

Kết quả và đánh giá chương trình thử nghiệm

 • Kết quả cho kịch bản 1
 • Kết quả cho kịch bản 2

3. Kết luận

Luận văn đã xác định một số vị trí an toàn sử dụng các kỹ thuật xử lí ảnh và quy trình xử lí ảnh đã đưa ra từu các hình ảnh địa hình mà UAV chụp từ trên cao. Nhìn chung luận văn đã hoàn thành các mục tiêu được đưa ra. Trong thực hiện luận văn, học viên đã đạt được những kết quả sau:

 • Tìm hiểu lí thuyết, khái niệm về xử lí ảnh và máy bay không người lái. 
 • Tìm hiểu một số các kỹ thuật trong xử lí ảnh như phương pháp Canny, kỹ thuật Sobel, thuật toán phân ngưỡng Threshold, kỹ thuật Hough.
 • Đưa ra quy trình xử lí ảnh địa hình tìm kiếm vùng an toàn và đề xuất được một phương pháp xác định vùng an toàn tối ưu có sự đánh giá mức độ chính xác và kiểm nghiệm thực tế.
 • Xây dựng và cài đặt chương trình thử nghiệm. Đưa ra các kết quả và đánh giá kết quả đạt được.

4. Tài liệu tham khảo

Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình (2008), “Xử lý ảnh”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật Hà Nội

Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thuỷ (2007) “Nhập môn xử lý ảnh số”, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội .

Nguyễn Văn Tảo và nhóm nghiên cứu, Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên “Nghiên cứu kỹ thuật tra cứu ảnh, ứng dụng trong tra cứu và quản lý một số loại cây dược liệu quý vùng rừng núi tỉnh Thái Nguyên”, 2013-2014.

Nguyễn Thanh Hải (2007) “Thị giác máy tính và xử lý ảnh số” Học viện kĩ thuật quân sự....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM