Luận văn ThS: Tích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ XML

Luận văn Tích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ XML giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu và XML, tích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ và XML; ứng dụng tích hợp cơ sở dữ liệu và XML.

Luận văn ThS: Tích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ XML

1. Mở đầu

XML đã và đang được sử dụng rộng rãi trong thực tế, đặc biệt với sự phát triển sôi động, mạnh mẽ của công nghệ cảm ứng trên điện thoại di động và máy tính bảng (dữ liệu XML được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực này do lợi thế việc sử dụng, tiếp cận, xử lý và lưu trữ dữ liệu XML không cần đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu). Chính vì vậy, việc xây dựng và phát triển các ứng dụng với dữ liệu XML đã và đang giữ một vai trò quan trọng. Việc khai thác các phương pháp tiếp cận, lưu trữ, xử lý tốt dữ liệu XML cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các hệ thống thông tin trong bối cảnh ngành Công nghệ Thông tin trong giai đoạn hiện nay. Mô hình tích hợp nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau cùng hoạt động trên một hệ thống đang ngày càng trở lên phổ biến. Việc chuyển đổi qua lại giữa các cơ sở dữ liệu quan hệ thông qua XML hoặc trích xuất dữ liệu theo yêu cầu của người sử dụng dưới dạng XML sẽ giữ một vai trò quan trọng của hệ thống này.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu và XML

Cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
 • Kiến trúc cơ sở dữ liệu  quan hệ
 • Ràng buộc toàn vẹn cơ sở dữ liệu  quan hệ

​XML (eXtensible Markup Language)

 • Các thành phần cơ bản của XML
 • Đặc tả cấu trúc dữ liệu XML
 • Phân tích tài liệu XML theo mô hình DOM
 • Tiếp cận, lưu trữ và xử lý dữ liệu XML

2.2 Tích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ và XML

Mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu  quan hệ và XML

 • Phi chuẩn các lược đồ quan hệ
 • Kết nối các cơ sở dữ liệu  đã phi chuẩn
 • Ánh xạ cơ sở dữ liệu  quan hệ thành dữ liệu XML
 • Ánh xạ XML thành cơ sở dữ liệu  quan hệ

Thuật toán đặc tả XML theo mô hình DOM và DataTabe

 • Đặc tả XML theo mô hình DataTable
 • Đặc tả XML theo mô hình DOM

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ sang XML

Chuyển đổi XML sang cơ sở dữ liệu  quan hệ

2.3 Ứng dụng tích hợp cơ sở dữ liệu và XML

Cài đặt đặc tả dữ liệu XML theo mô hình DOM và DataTable

Cài đặt thuật toán chuyển đổi cơ sở dữ liệu  quan hệ sang dữ liệu XML

Cài đặt thuật toán chuyển đổi dữ liệu XML sang cơ sở dữ liệu  quan hệ

Cài đặt ứng dụng quản lý điểm với dữ liệu XML và một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu  phổ biến.

Cài đặt Website với dữ liệu XML, Sql Server và MySql

3. Kết luận

Các kết quả đạt được của luận văn:

 • Trình bày được tổng quan về cấu trúc một tài liệu XML theo DTD và Schema; đặc tả được dữ liệu XML bằng các thuật toán cơ bản theo DOM và DataTable. Đồng thời cài đặt thành công các thuật toán này trên Windows Form.
 • Xây dựng và cài đặt thành công các thuật toán chuyển đổi dữ liệu từ XML sang cơ sở dữ liệu quan hệ và ngược lại.
 • Trên cơ sở việc chuyển đổi dữ liệu, chúng ta đã xây dựng thành công phần mềm quản lý điểm theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Đồng thời đã cài đặt, chạy thử nghiệm thành công Website của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái theo các mô hình công nghệ tiên tiến là PHP, Asp.Net và MVC.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009, in lần thứ 4.

Nguyễn Thiên Bằng, Hoàng Đức Hải, Phương Lan, Giáo trình nhập môn XML, Nhà xuất bản Lao động-Xã hội, 2005.

Nguyễn Xuân Huy, Lê Hoài Bắc, Bài tập Cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2012, Hiệu đính và xuất bản lần thứ 6.

Nguyễn Phương Lan, XML nền tảng và ứng dụng, Nhà xuất bản Lao động-Xã hội, 2003.

Lê Văn Phùng, Cơ sở dữ liệu quan hệ và Công nghệ phân tích-thiết kế, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2009....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM