Luận văn ThS: Tìm kiếm ảnh trong tập dữ liệu ảnh lớn dựa trên đặc trưng

Luận văn Tìm kiếm ảnh trong tập dữ liệu ảnh lớn dựa trên đặc trưng nghiên cứu kỹ thuật tìm kiếm ảnh theo nội dung, từ đó, đề xuất mô hình tìm kiếm ảnh trong tập dữ liệu ảnh lớn dựa trên đặc trưng ảnh; xây dựng hệ thống tìm kiếm ảnh trong tập dữ liệu ảnh lớn dựa trên đặc trưng ảnh.

Luận văn ThS: Tìm kiếm ảnh trong tập dữ liệu ảnh lớn dựa trên đặc trưng

1. Mở đầu

1.1 Giới thiệu đề tài

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và Internet đã làm gia tăng nhanh chống dữ liệu đa phương tiện, khiến cho nhu cầu chia sẽ và tìm kiếm những loại tài nguyên này cũng tăng theo, trong đó có tài nguyên là dữ liệu kiểu hình ảnh. Tìm kiếm dữ liệu hình ảnh được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau và được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống như trong hệ thống bảo mật, an ninh, y tế hay các hệ thống phát hiện chuyển động... Vì thế việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống tìm kiếm ảnh ngày càng trở nên cấp thiết. Có hai kiểu tìm kiếm đó là tìm kiếm theo từ khóa và tìm kiếm theo nội dung ảnh (CBIR-Content Based Image Retrieval), tìm kiếm theo từ khóa dễ thỏa mãn được nhu cầu người dùng với các nhu cầu tìm kiếm ảnh mới theo như mong muốn xuất hiện trong suy nghĩ của họ, tìm tiếm theo từ khóa thì nhanh hơn so với tìm kiếm theo nội dung bởi vì nó hoạt động dựa trên việc phân tích và so sánh các từ hoặc cụm từ tương ứng với nhau để đưa ra kết quả và không đòi hỏi người dùng phải có ảnh mẫu.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu các kỹ thuật tìm kiếm ảnh theo nội dung và đề xuất mô hình tìm kiếm ảnh trong tập dữ liệu ảnh lớn dựa trên đặc trưng ảnh.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng: định tính, định lượng và so sánh kết quả với các giải thuật khác.

Tìm kiếm tài liệu liên quan trên Internet, các bài báo, kỷ yếu, các báo cáo hội thảo, hội nghị trong nước và trên thế giới có liên quan đề tài.

Nghiên cứu một số kỹ thuật tra cứu ảnh cần thiết và cài đặt chúng, đánh giá và so sánh với các kỹ thuật đang tồn tại.

Khảo sát yêu cầu bài toán, từ đó phân tích và thiết kế bài toán.

Trao đổi với các chuyên gia về lĩnh vực tìm kiếm ảnh theo nội dung ảnh.

Sử dụng công cụ Matlab để tiến hành hiện thực giải thuật để thu thập kết quả.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí thuyết

Cơ sở lý thuyết

 • Đặc trưng màu sắc
 • Đặc trưng kết cấu
 • Đặc trưng hình dạng
 • Mô tả Boundary
 • Mô tả theo Vùng (Region)

Độ đo tương đồng

 • Độ đo về màu sắc
 • Độ đo về kết cấu
 • Độ đo về hình dạng.

Các nghiên cứu liên quan

 • Trong nước
 • Ngoài nước

2.2 Phương pháp đề xuất

Yêu cầu bài toán 

Mô hình nghiên cứu

 • Mô hình phối hợp các đặc trưng ảnh
 • Kết hợp toán tử LTP (Local Ternary Pattern)

Phương pháp rút trích đặc trưng ảnh và truy vấn ảnh

 • Phối hợp các đặc trưng để truy vấn ảnh
 • Truy vấn ảnh dùng moments của LTP

2.3 Kết quả thực nghiệm

Tập dữ liệu thử nghiệm

Kết quả truy vấn

Code đặc trưng

3. Kết luận

Qua quá trình thực hiện luận văn, tôi đã hiểu được tính chất của các ảnh trong cơ sở dữ liệu và sau đó tìm ra phương pháp phù hợp với từng loại ảnh. Đối với ảnh nhiễu do ánh sáng ngoài trời ta có thể dùng hàm lọc để xóa đi những pixel bị nhiễu. Từ đó đem lại những kết quả rất tốt. Dựa trên các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước trong khoảng thời gian gần đây, luận văn đã đề xuất một giải thuật truy vấn ảnh dựa trên các đặc trưng của ảnh. Sau quá trình thực nghiệm và nghiên cứu lý thuyết, tôi đã có một vài kết quả khả quan như: hoàn thiện những ý tưởng chính cũng như hiện thực để kiểm chứng trong thực tế.

4. Tài liệu tham khảo

Stricker, M. and Orengo, M. (1995),‘Similarity of Color Images’, Proc. of the SPIE Conf, vol. 2420, pp. 381–392, 1995.

Ioka, M. (1989),‘A Method of Defining the Similarity of Images on the Basis of Color Information’, Tech. Report RT-0030, IBM Tokyo Research Lab.

Vassilieva, N. and Novikov, B (2005)‘Construction of Correspondences between Low-level Characteristics and Semantics of Static Images’, Proc. of the 7th All-Russian Scientific Conf. ‘Electronic Libraries: Perspective Methods and Technologies, Electronic Collections’ RCDL’2005, Yaroslavl’, Russia.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn trên ---

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM