Luận văn ThS: Điều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng

Luận văn Điều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng tìm hiểu lí thuyết mờ, điều khiển mờ, đại số gia tử, phếp ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng ứng dụng trong xấp xỉ hàm và điều khiển.

Luận văn ThS: Điều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng

1. Mở đầu

Trong quá trình điều khiển trên thực tế, người ta luôn mong muốn có một thuật toán điều khiển đơn giản, dễ thể hiện về mặt công nghệ và có độ chính xác càng cao càng tốt. Đây là những yêu cầu khó thực hiện khi thông tin có được về tính điều khiển được và về mô hình động học của đối tượng điều khiển chỉ được biết mơ hồ dưới dạng tri thức chuyên gia theo kiểu các luật IF – THEN. Để đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình xử lý thông tin và điều khiển cho hệ thống làm việc trong môi trường phức tạp. Hiện nay một số kỹ thuật mới được phát hiện và phát triển mạnh mẽ đã đem lại nhiều thành tựu bất ngờ trong lĩnh vực xử lý thông tin và điều khiển. Trong những năm gần đây, nhiều công nghệ thông minh được sử dụng và phát triển mạnh trong điều khiển công nghiệp như công nghệ nơron, công nghệ mờ, công nghệ tri thức, giải thuật di truyền, … Những công nghệ này phải giải quyết với một mức độ nào đó những vấn đề còn để ngỏ trong điều khiển thông minh hiện nay, đó là hướng xử lý tối ưu tri thức chuyên gia.

2. Nội dung

2.1 Lý thuyết mờ và điều khiển mờ

Các định nghĩa trên tập mờ

 • Giới thiệu
 • Định nghĩa tập mờ 

Các phép tính toán trên tập mờ

 • Phép hợp hai tập mờ
 • Phép giao hai tập mờ
 • Phép bù của một tập mờ
 • Phép kéo theo

Quan hệ mờ và luật lợp thành mờ 

 • Quan hệ mờ
 • Luật lợp thành mờ

Điều khiển mờ 

 • Bộ điều khiển mờ cơ bản
 • Nguyên lý điều khiển mờ

2.2 Đại số gia tử

Mở đầu

Các hàm đo trong đại số gia tử tuyến tính

 • Định lượng đại số gia tử
 • Tính mờ của một giá trị ngôn ngữ

Phương pháp lập luận mờ sử dụng đại số gia tử 

Mô hình điều khiển sử dụng đại số gia tử 

Xây dựng phép ngữ nghĩa hóa và phép giải nghĩa mở rộng

2.3 Phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa

Mở đầu

Bài toán điều khiển hạ độ cao mô hình bay 

So sánh phương pháp lập luận mờ và lập luận sử dụng đại số gia tử trong điều khiển 

Kết luận

3. Kết luận

Những ứng dụng của đại số gia tử cho đến nay, chủ yếu dựa trên phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa tuyến tính. Điều này hạn chế tính mềm dẻo của đại số gia tử. Luận văn đã trình bày đơn giản, cụ thể và rõ ràng vấn đề mở rộng phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa từ tuyến tính sang phi tuyến. Từ đó tạo tiền đề cho tính thông minh trong các ứng dụng nói chung và điều khiển nói riêng. Trong bản luận văn này, tập trung vào một số vấn đề sau:

 • Nghiên cứu lý thuyết mờ, bộ điều khiển mờ và ứng dụng của nó trong bài toán điều khiển.
 • Nghiên cứu lý thuyết đại số gia tử và ứng dụng đại số gia tử trong bài toán điều khiển.
 • Xây dựng phương pháp điều khiển sử dụng đại số gia tử trong bài toán “ Điều khiển mô hình hạ thấp độ cao đối tượng bay ” với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng
 • Hiệu quả của phương pháp điều khiển nêu trên được thể hiện qua việc so sánh với phương pháp điều khiển mờ truyền thống.

4. Tài liệu tham khảo

N.C. Ho, W. Wechler Hedge algebras : An algebraic approach to structure of sets of linguistic truth values, Fuzzy Set and Systems 35 , 281-293, 1990.

N.C. Ho, W. Wechler Extended Hedge algebras and their application to fuzzy logic, Fuzzy Set and Systems 52, 259-281, 1992.

Dinko Vukadinović, Mateo Bašić, Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen, Hedge-Algebra-Based Voltage Controller for a Self-Excited Induction Generator, Control Engineering Practice, 30, 78–90, 2014.

Hai-Le Bui , Cat-Ho Nguyen, Nhu-Lan Vu, Cong-Hung Nguyen, General design method of hedge-algebras-based fuzzy controllers and an application for structural active control. Applied Intelligence, Vol 43, N2, 251-275, 2015.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM