Luận văn ThS: Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh

Luận văn Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh tìm hiểu cơ sở dữ liệu đa phương tiện trong thực tế; tổ chức cơ sở dữ liệu video; xây dựng bài toán quản lý video.

Luận văn ThS: Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh

1. Mở đầu

Sản phẩm của công nghệ đa phương tiện đã và đang xâm nhập ngày càng sâu, rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể nói các sản phẩm của công nghệ có mặt ở khắp mọi nơi, từ công sở đến gia đình. Nó xuất hiện trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, y tế, đến vui chơi giải trí, nghiên cứu khoa học v.v. Sức mạnh của các sản phẩm do công nghệ đa phương tiện mang lại là sự đa dạng phong phú của các dạng thông tin. Người ta có thể thu nhận, xử  lý thông tin thông qua thị giác, thính giác nhờ âm thanh, hình ảnh, văn bản mà công nghệ đa phương tiện mang lại. Điều này làm cho hiệu quả thu nhận, xử lý thông tin cao hơn so với thông tin chỉ ở dạng văn bản. Đặc biệt trong giáo dục, tăng cường trang bị thiết bị dạy học hiện đại như phần mềm dạy học, máy tính, máy chiếu, bảng tương tác... để nâng cao chất lượng dạy, học đã và đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của các trường học, cơ sở đào tạo. Hầu hết các môn học đều có thể ứng dụng công nghệ thông tin để tăng độ hấp dẫn của các bài giảng, khiến học sinh dễ tiếp thu kiến thức. Như với môn Hóa học, thông qua phần mềm thiết kế các mô hình phản ứng hóa học, học sinh có thể nhớ nhanh hơn và lâu hơn các kiến thức mà thày cô muốn truyền thụ. Hoặc ở ngành sư phạm ngữ văn có môn Nghệ thuật chèo, nhưng không phải giáo viên nào cũng biết hát chèo, giờ chỉ cần vào YouTube, mở clip để người học trải nghiệm, vừa nhanh chóng vừa hiệu quả.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện trong thực tế

Vai trò của cơ sở dữ liệu đa phương tiện 

 • Hỗ trợ thiết kế 
 • Biểu diễn thông tin 
 • Lĩnh vực giải trí, nghệ thuật 
 • Giáo dục và đào tạo 

Những loại dữ liệu đa phương tiện 

 • Dữ liệu văn bản 
 • Dữ liệu âm thanh 
 • Dữ liệu hình ảnh 
 • Dữ liệu hình động 

Tác động của dữ liệu đa phương tiện đối với sự phát triển tư duy 

 • Tư duy với âm nhạc 
 • Tư duy với hội họa 
 • Tư duy với phim ảnh 

Nhu cầu thể hiện đồ họa để phát triển tư duy học sinh

Nhu cầu phát triển trí tuệ cho học sinh trong điều kiện hiện nay

2.2 Tổ chức cơ sở dữ liệu video

Về dữ liệu video

 • Trừu tượng hóa dữ liệu 
 • Đặc trưng dữ liệu video mức thấp 
 • Đặc trưng dữ liệu video mức cao 

Vai trò của dữ liệu video đối với cộng đồng xã hội

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện

 • Mục đích của MDBMS 
 • Các yêu cầu đối với MDBMS 
 • Các vấn đề của MDBMS 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER và khả năng xử lí dữ liệu đa phương tiện 

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 
 • Hệ quản trị  cơ sở dữ  liệu SQL SERVER và khả năng xử  lí dữ liệu đa phương tiện

2.3 Xây dựng bài toán quản lý video

Giới thiệu 

Một số video được sử dụng trong các bài giảng

Xử lý các đoạn video trước khi phân loại để lưu trữ trên hệ thống

Ứng dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER vào quản lý các đoạn video trong bài giảng giáo viên. 

 • Xây dựng kho dữ liệu video 
 • Truy vấn đến cơ sở dữ liệu 

Hệ thống quản lý video 

 • Thiết kế cơ sở chứa video
 • Cập nhật dữ liệu
 • Chức năng hệ thống 
 • Quy trình thực hiện hệ thống 

Tìm kiếm video 

Cài đặt hệ thống 

Một số giao diện chính

3. Kết luận

Trong giáo dục, tăng cường trang bị thiết bị dạy học hiện đại như phần mềm dạy học, máy tính, máy chiếu, bảng tương tác... để nâng cao chất lượng dạy, học đã và đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của các trường học, cơ sở đào tạo. Hầu hết các môn học đều có thể ứng dụng công nghệ thông tin để tăng độ hấp dẫn của các bài giảng, khiến học sinh dễ tiếp thu kiến thức. Với xu thế phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin - truyền thông, giáo viên không thể duy trì cách dạy học truyền thống. Thông qua nhiều phương thức học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giờ đây, phần lớn giáo viên đều đã biết cách sử dụng PowerPoint để làm giáo án điện tử và trong các bài giảng đó các sản phẩm đa phương tiện không thể không có để làm sinh động thêm các bài học và từ đó tăng cường phát triển tư duy, sáng tạo cho học sinh. Với sự phát triển nhanh chóng đó, đề tài tìm hiểu này sẽ giúp các thầy cô tiếp cận gần hơn với cơ sở dữ liệu đa phương tiện để nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, hỗ trợ công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giúp cho sự phát triển tư duy, sáng tạo cho học sinh. 

4. Tài liệu tham khảo

Đỗ Trung Tuấn (2011), Hệ thống đa phương tiện, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Đỗ Trung Tuấn (2015), Cơ sở dữ liệu đa phương tiện , NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trần Hoài Nam (2010), Cơ sở dữ liệu đa phương tiện y êu cầu và các vấn đề. 

Nguyễn Vương Thịnh (2008), Bài giảng Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu. 

Adjeroh   D,   Nwosu   K   (1997),  đa  phương  tiện  Databases   Management - Requirements and Issues, IEEE đa phương tiện, July- Septembe. 

Chen C.Y.R (1995), Design of a đa phương tiện Object- Oriented DBMS, đa phương tiện Systems. 

Marcus. S and Subrahmanian V.S. (1995) Foundations of  đa  phương  tiện Database Systems , J. ACM, Vol. 43, No. 3. 

V.S. Subrahmanian (1998), The principles of Mutimedia Database Systems, Ed. Morgan Kauffman

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ trên ---

Ngày:19/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM