Mẫu 02-ĐCNT: Quyết định v/v điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng

Mẫu 02-ĐCNT được cơ quan BHXH lập ra nhằm ghi chép việc tiếp nhận và ra quyết định điều chỉnh thông tin về nhân thân của người hưởng BHXH hàng tháng. Dưới đây là Mẫu Quyết định v/v điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (Mẫu 02-ĐCNT) chuẩn nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 02-ĐCNT: Quyết định v/v điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng

1. Mục đích lập Mẫu 02-ĐCNT

Hỗ trợ việc tiếp nhận và ra quyết định điều chỉnh thông tin về nhân thân của người hưởng BHXH hàng tháng (bảo đảm giữ nguyên mức hưởng BHXH hàng tháng tại thời điểm trước và sau khi điều chỉnh), hỗ trợ đổi thẻ bảo hiểm y tế theo thông tin được điều chỉnh;

Triển khai và hướng dẫn các thao tác thực hiện các tính năng hỗ trợ đối với BHXH tỉnh, BHXH huyện; có giải pháp kiểm soát tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện điều chỉnh, bảo mật cơ sở dữ liệu trong phần mềm quản lý và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng.

2. Trách nhiệm lập Mẫu 02-ĐCNT

Đơn vị chịu trách nhiệm: cơ quan BHXH tỉnh, BHXH huyện.

3. Thời gian lập Mẫu 02-ĐCNT

Thời gian lập: hàng tháng.

4. Phương pháp lập Mẫu 02-ĐCNT

Căn cứ hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng do BHXH tỉnh đang quản lý chi trả, đối chiếu hồ sơ quy định tại Khoản 3 nêu trên do BHXH huyện chuyển đến, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, ra Quyết định điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng, đồng thời điều chỉnh thông tin về nhân thân tại các biểu mẫu có liên quan.

Ghi đầy đủ thông tin về người được ra quyết định điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội tháng tháng như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, cấp bậc/chức vụ, tên cơ quan trước khi nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội.

Ghi thông tin chế độ hưởng bảo hiểm xã hội, số hồ sơ trước đó và mức điều chỉnh hiện tại. Thời điểm điều chỉnh có hiệu lực từ ngày ký quyết định.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng giữ nguyên theo số hồ sơ đang hưởng BHXH hàng tháng đã được điều chỉnh theo quy định của pháp luật đến trước ngày ký Quyết định.

5. Mẫu Quyết định v/v điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (Mẫu 02-ĐCNT)

Quyết định v/v điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (Mẫu số 02-ĐCNT)

Ghi chú:

(1) Tên người hưởng chế độ BHXH hàng tháng ghi theo giấy khai sinh;

(2) Chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng hoặc hoặc chế độ hàng tháng khác;

(3) Ghi theo số hồ sơ đang hưởng BHXH hàng tháng;

(4) Các thông tin theo Giấy khai sinh (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính...).

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Quyết định v/v điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (Mẫu 02-ĐCNT) ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM