Giải SBT Sinh 6 Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 14: Thân dài ra do đâu?​ sẽ giúp các em vận dụng được các cơ sở khoa học của bấm ngọn, tỉa cành để giải thích một số hiện tượng trong thực tế sản xuất. Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Sinh 6 Bài 14: Thân dài ra do đâu?

1. Giải bài 2 trang 27 SBT Sinh học 6

Thân cây dài ra do bộ phận nào? Sự dài ra của các loại cây khác nhau có giống nhau không?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thân dài ra do đâu
 • Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Hướng dẫn giải

- Thân cây dài ra do phần ngọn, vì ở phần ngọn có mô phân sinh ngọn, các tế bào ở mô phân sinh ngọn phân chia và lớn lên làm cho thân dài ra.

- Sự dài ra của thân các loại cây khác nhau thì không giống nhau :

 • Cây thân cỏ, thân leo (mướp, bí...) dài ra rất nhanh.
 • Cây thân gỗ lớn chậm hơn, nhưng sống lâu năm nên nhiều cây cao, như bạch đàn, chò...
 • Cây trưởng thành khi bấm ngọn sẽ phát triển nhiều chồi, hoa, quả, còn khi tỉa cành cây tập trung phát triển chiểu cao.

2. Giải bài 2 trang 30 SBT Sinh học 6

Em hãy giải thích tại sao:

 • Khi trồng đậu, bông, chè, trước khi cây ra hoa, tạo quả, người ta thường ngắt ngọn.
 • Trồng cây lấy gỗ (bạch đàn, lim...), lấy sợi (gai, đay), người ta thường tỉa cành xấu, cành bị sâu mà không bấm ngọn.

Phương pháp giải

Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra. Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa.

Hướng dẫn giải

 • Khi trồng đậu, bông, chè... trước khi cây ra hoa, tạo quả, người ta thường ngắt ngọn vì khi ngắt ngọn, cây không tiếp tục cao lên, chất dinh dưỡng sẽ được tập trung cho chồi hoa và chồi lá phát triển.
 • Trồng cây lấy gỗ (bạch đàn, lim...), lấy sợi (gai, đay), người ta không bấm ngọn vì phải để cây mọc cao mới cho gỗ tốt, sợi tốt. Tuy nhiên, cũng cần phải thường xuyên tỉa cành xấu, cành sâu để chất dinh dưỡng được tập trung vào thân chính.

3. Giải bài 6 trang 32 SBT Sinh học 6

Thân cây dài ra do đâu ?

A. Chồi ngọn.

B. Mô phân sinh ngọnẻ

C. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.

D. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thân dài ra do đâu
 • Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Hướng dẫn giải

Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

Chọn D

4. Giải bài 7 trang 32 SBT Sinh học 6

Cây nào sau đây khi trồng không nên ngắt ngọn mà chỉ nên tỉa các cành xấu, cành bị sâu?

A. Cây bạch đàn.

B. Cây mướp.

C. Cây đậu.

D. Cây cà.

Phương pháp giải

 • Khi ngắt ngọn cây, ngọn chồi sẽ phát triển tạo nhiều cành.
 • Do đó không nên ngắt ngọn các cây thân gỗ

Hướng dẫn giải

Cây bạch đàn khi trồng không nên ngắt ngọn mà chỉ nên tỉa các cành xấu, cành bị sâu để lấy thân gỗ.

Chọn A

5. Giải bài 8 trang 32 SBT Sinh học 6

Cây nào sau đây khi trồng nên ngắt ngọn trước khi cây ra hoa ?

A. Cây đậu tương.

B. Cây mít.

C. Cây bạch đàn.

D. Cây đay lấy sợi.

Phương pháp giải

Khi ngắt ngọn, cây tập trung các chất dinh dưỡng để nuôi hoa, tạo quả, cho năng suất cao

Hướng dẫn giải

Cây đậu tương khi trồng nên ngắt ngọn trước khi cây ra hoa => cho năng suất cao ở quả, hạt.

Chọn A

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM