Giải SBT Sinh 6 Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Để giúp các em có thể củng cố các kiến thức về hạt và các bộ phận của hạt eLib xin giới thiệu nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6. Tài liệu còn giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 6.

Giải SBT Sinh 6 Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

1. Giải bài 2 trang 58 SBT Sinh học 6

Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ các bộ phận của hạt và chức năng của từng bộ phận?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Các bộ phận của hạt
 • Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
 • Phôi của hạt gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.
 • Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ hoặc trong lá mầm (với những hạt không có phôi nhũ).

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 3 trang 59 SBT Sinh học 6

Tìm 3 ví dụ về hạt của cây Hai lá mầm và 3 ví dụ về hạt của cây Một lá mầm. Chúng có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm
 • Cây hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm, cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm.

Hướng dẫn giải

- Ví dụ:

 • Hạt của cây Hai lá mầm: hạt lạc, hạt đậu, hạt xoài...
 • Hạt của cây Một lá mầm: hạt lúa, hạt ngô, hạt kê...

- Điểm giống nhau: đều có vỏ hạt, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

- Điểm khác nhau:

 • Phôi của hạt Hai lá mầm có hai lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong hai lá mầm.
 • Phôi của hạt Một lá mầm chỉ có một lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ.

3. Giải bài 4 trang 63 SBT Sinh học 6

Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô để trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây:

Qua bảng trên, hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm
 • Cây hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm, cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm.
 • Hạt đỗ đen thuộc cây Hai lá mầm, hạt ngô thuộc cây Một lá mầm

Hướng dẫn giải

 • Hạt của cây Hai lá mầm (hạt đỗ đen) và hạt của cây Một lá mầm (hạt ngô):

 • Giống nhau: đều gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
 • Khác nhau: Hạt của cây Hai lá mầm, phôi của hạt có hai lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong lá mầm. Hạt của cây Một lá mầm, phôi của hạt có một lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ chứa trong phôi nhũ.

4. Giải bài 5 trang 63 SBT Sinh học 6

Có thể dùng những cách nào để xác định hạt xoài, hạt vải là hạt của cây Hai lá mầm?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm
 • Cây hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm, cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm.

Hướng dẫn giải

Để xác định các hạt xoài, hạt vải là hạt của cây Hai lá mầm có các cách sau:

 • Đem gieo hạt, quan sát hạt khi nảy mầm sẽ thấy 2 lá mầm xoè ra.
 • Cũng có thể đem ngâm hạt cho mềm rồi dùng dao bóc vỏ hạt, quan sát các bộ phận của hạt.

5. Giải bài 7 trang 65 SBT Sinh học 6

Hạt gồm các bộ phận :

A. vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

B. vỏ, lá mầm, chồi mầm.

C. vỏ, phôi nhũ, chồi mầm.

D. vỏ, thân mầm, rễ mầm.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Các bộ phận của hạt
 • Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
 • Phôi của hạt gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.
 • Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ hoặc trong lá mầm (với những hạt không có phôi nhũ).

Hướng dẫn giải

Hạt gồm các bộ phận: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

Chọn A

6. Giải bài 8 trang 66 SBT Sinh học 6

Phôi của hạt gồm những bộ phận :

A. rễ mầm, thân mầm, chồi mầm.

B. rễ mầm, chồi mầm, phôi nhũ.

C. rễ mầm, thân mầm, lá mầm.

D. rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Các bộ phận của hạt
 • Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
 • Phôi của hạt gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.
 • Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ hoặc trong lá mầm (với những hạt không có phôi nhũ).

Hướng dẫn giải

Phôi của hạt gồm những bộ phận : rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm.

Chọn D

7. Giải bài 9 trang 66 SBT Sinh học 6

Trong các hạt sau, các hạt thuộc cây Một lá mầm gồm :

A. hạt mít, hạt đậu, hạt lạc.

B. hạt cà chua, hạt ớt, hạt vừng.

C. hạt ngô, hạt kê, hạt thóc (lúa).

D. hạt táo, hạt bí ngô, hạt na.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm
 • Cây hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm, cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm.
 • Hạt thuộc cây Một lá mầm phôi có 1 lá mầm, chất dinh dưỡng được dự trữ trong phôi nhũ

Hướng dẫn giải

Các hạt thuộc cây Một lá mầm gồm : hạt ngô, hạt kê, hạt thóc (lúa).

Chọn C

8. Giải bài 10 trang 66 SBT Sinh học 6

Trong các hạt sau, các hạt thuộc cây Hai lá mầm gồm:

A. hạt nhãn, hạt đào, hạt vải.

B. hạt cà chua, hạt đậu, hạt ngô.

C. hạt lạc, hạt bưởi, hạt kê.

D. hạt chanh, hạt lúa mì, hạt xoài.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm
 • Cây hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm, cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm.
 • Hạt thuộc cây Hai lá mầm phôi có 2 lá mầm, chất dinh dưỡng được dự trữ trong lá mầm

Hướng dẫn giải

Các hạt thuộc cây Hai lá mầm gồm : hạt nhãn, hạt đào, hạt vải

Chọn A

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM