Giải SBT Sinh 6 Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ sẽ giúp các em có thể quan sát, phân tích kết quả thí nghiệm để từ đó tự xác định được vai trò của nước và một số loại muối khoáng chính đối với cây. Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Sinh 6 Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

1. Giải bài 3 trang 20 SBT Sinh học 6

Bạn An đã làm một thí nghiệm như sau: Trồng đậu đen vào 2 chậu đất, bạn tưới nước đều cho cả 2 chậu cho đến khi cây nảy mầm, tươi tốt như nhau. Sau đó, bạn chi tưới nước hằng ngày cho chậu A, còn chậu B không tưới.

 • Bạn An làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì?
 • Em thử dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.
 • Theo em, nhu cầu nước của cây phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Sự hút nước và muối khoáng của rễ
 • Tất cả các cây đều cần nước.
 • Cây không chỉ cần nước mà còn cần các loại muối khoáng, trong đó cần nhiều muối đạm, muối lân, muối kali.
 • Nhu cầu nước và muối khoáng khác

Hướng dẫn giải

- Bạn An làm thí nghiệm trên để chứng minh cây cần nước để sống.

- Dự đoán kết quả thí nghiệm và giải thích:

 • Chậu A, cây sống do được tưới nước đầy đủ.
 • Chậu B, cây sẽ chết vì không được tưới nước.

- Nước rất cần cho cây, nhưng cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng loại cây, các giai đoạn sống, điều kiện thời tiết...

2. Giải bài 4 trang 20 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 11.2 SGK và cho biết:

 • Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ bộ phận nào?
 • Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.
 • Vì sao quá trình hút nước và muối khoáng có quan hệ mật thiết với nhau? 

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Sự hút nước và muối khoáng của rễ
 • Tất cả các cây đều cần nước.
 • Cây không chỉ cần nước mà còn cần các loại muối khoáng, trong đó cần nhiều muối đạm, muối lân, muối kali.
 • Nhu cầu nước và muối khoáng khác

Hướng dẫn giải

 • Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.
 • Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây: Nước và muối khoáng hoà tan trong đất được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.
 • Quá trình hút nước và muối khoáng có quan hệ mật thiết với nhau vì muối khoáng được hấp thụ vào rễ và vận chuyển trong cây là nhờ tan trong nước.

3. Giải bài 4 trang 21 SBT Sinh học 6

Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Cây cần nước và các loại muối khoáng
 • Tất cả các cây đều cần nước.
 • Cây không chỉ cần nước mà còn cần các loại muối khoáng, trong đó cần nhiều muối đạm, muối lân, muối kali.
 • Nhu cầu nước và muối khoáng khác

Hướng dẫn giải

 • Nước rất cần cho cây, không có nước cây sẽ chết.
 • Rễ cây chỉ hấp thụ được các muối khoáng hoà tan trong nước.
 • Nước và muối khoáng giúp cây sinh trưởng và phát triển.

4. Giải bài 5 trang 21 SBT Sinh học 6

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây
 • Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút. Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây.
 • Các yếu tố bên ngoài như thời tiết, khí hậu, các loại đất khác nhau,... có ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.
 • Cần cung cấp đủ nước và muối khoáng thì cây trồng mới sinh trưởng và phát triển tốt.

Hướng dẫn giải

Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây:

- Các loại đất trồng khác nhau.

- Ví dụ:

 • Đất đá ong vùng đồi trọc ảnh hưởng xấu đến sự hút nước và muối khoáng của cây.
 • Đất phù sa thuận lợi cho sự hút nước và muối khoáng của cây.

- Thời tiết, khí hậu:

- Ví dụ:

 • Trời nắng, nhiệt độ cao, cây thoát nước nhiều nên nhu cầu hút nước của cây cũng tăng lên.
 • Khi mưa nhiều dẫn đến ngập úng, rễ bị chết làm cho cây mất khả năng hút nước và muối khoáng.

5. Giải bài 18 trang 24 SBT Sinh học 6

Cây được bón thừa phân đạm có biểu hiện

A. cây còi cọc, lá vàng, nhỏ.

B.cây vống cao, lá mọc nhiều, dễ đổ, ra hoa muộn, chín muộn.

C. cây mềm, yếu, lá vàng, dễ bị sâu bệnh.

D. cây còi cọc, rễ phát triển yếu, lá nhỏ, vàng, chín muộn.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây
 • Nhu cầu nước và muối khoáng khác nhau đối với từng loại cây, các giai đoạn khác nhau trong chu kì sống của cây.

Hướng dẫn giải

Cây được bón thừa phân đạm có biểu hiện: cây vống cao, lá mọc nhiều, dễ đổ, ra hoa muộn, chín muộn.

Chọn B

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM