Giải SBT Sinh 6 Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 sẽ giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức về cấu tạo trong của thân non. Đồng thời giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 6.

Giải SBT Sinh 6 Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

1. Giải bài 3 trang 28 SBT Sinh học 6

So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Phương pháp giải

 • Xem lại lý thuyết Cấu tạo trong của thân non
 • Xem lại lý thuyết cấu tạo trong của rễ
 • Cấu tạo trong của thân non và rễ đều gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 3 trang 30 SBT Sinh học 6

Quan sát sơ đồ cấu tạo chung và cấu tạo chi tiết của thân non (hình 15 SGK), hoàn thành bảng dưới đây:

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Cấu tạo trong của thân non
 • Cấu tạo trong của thân non gổm hai phần chính : vỏ và trụ giữa.
 • Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.
 • Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 9 trang 32 SBT Sinh học 6

Cấu tạo của trụ giữa thân non gồm

A. mạch rây và mạch gỗ.

B. một vòng bó mạch và ruột.

C. biểu bì và thịt vỏ.

D. mạch rây và ruột.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Cấu tạo trong của thân non
 • Cấu tạo trong của thân non gổm hai phần chính : vỏ và trụ giữa.
 • Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.
 • Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột.

Hướng dẫn giải

Cấu tạo của trụ giữa thân non gồm: một vòng bó mạch và ruột.

Chọn B

4. Giải bài 10 trang 32 SBT Sinh học 6

Tầng sinh trụ nằm giữa

A. mạch rây và mạch gỗ.

B. vỏ và thịt vỏ.

C. mạch rây và lớp thịt vỏ.

D. mạch gỗ và ruột.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Cấu tạo trong của thân non
 • Cấu tạo trong của thân non gổm hai phần chính : vỏ và trụ giữa.
 • Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.
 • Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột.

Hướng dẫn giải

Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.

Chọn A

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM