Giải SBT Sinh 6 Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Cùng eLib tìm hiểu thêm về các đặc điểm chung của hạt kín với tài liệu Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín từ đó các em có thể nhận dạng được các loại cây thuộc nhóm thực vật Hạt kín.

Giải SBT Sinh 6 Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

1. Giải bài 6 trang 75 SBT Sinh học 6

So sánh đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, đặc điểm sinh sản và cơ quan sinh sản của Hạt trần và Hạt kín, từ đó rút ra nhận xét về sự tiến hoá.

Phương pháp giải

Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Hạt trần thuộc nhóm thực vật không có hoa

Hướng dẫn giải

Bảng so sánh:

2. Giải bài 7 trang 79 SBT Sinh học 6

Quan sát hình vẽ kết hợp với những kiến thức đã học, hãy ghi lại đặc điểm của các cây có trong hình vào bảng sau:

Từ bảng trên hãy nhận xét sự đa dạng của các cây thuộc ngành Hạt kín.

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín
  • Hạt kín là nhóm thực vật có hoa.

Hướng dẫn giải

- Hoàn thành bảng:

- Các cây thuộc ngành Hạt kín có cấu tạo rất đa dạng:

  • Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng rất đa dạng: thân có thân gỗ, thân cột, thân cỏ; rễ có rễ cọc, rễ chùm; lá có lá đơn, lá kép.
  • Cấu tạo cơ quan sinh sản cũng rất đa dạng: Bao hoa có cánh rời, cánh dính; quả có quả thịt và quả khô, trong quả thịt lại có dạng quả mọng, quả hạch; quả khô lại có dạng quả khô nẻ, quả khô không nẻ (quả lúa thuộc dạng quả khô dính).
  • Cây Hạt kín sống trong các môi trường khác nhau: ở cạn, ở nước.

3. Giải bài 10 trang 83 SBT Sinh học 6

Tính chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là

A. sống trên cạn.

B. có rễ, thân, lá.

C. có mạch dẫn.

D. có hoa, quả, hạt nằm trong quả.

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín
  • Hạt kín là nhóm thực vật có hoa.

Hướng dẫn giải

Tính chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là có hoa, quả, hạt nằm trong quả.

Chọn D

4. Giải bài 11 trang 83 SBT Sinh học 6

Nhóm gồm toàn những cây Hạt kín là

A. cải, đậu, dừa, thông.

B. sim, ngô, hoa hồng, bòng bong.

C. khoai tây, ớt, lạc, đậu.

D. pơmu, lim, dừa, cà chua.

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín
  • Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Tính chất đặc trưng nhất của cây Hạt kín là có hoa, quả, hạt nằm trong quả.

Hướng dẫn giải

Nhóm gồm toàn những cây Hạt kín là khoai tây, ớt, lạc, đậu.

Chọn C

5. Giải bài 15 trang 84 SBT Sinh học 6

Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín là:

A. hình dạng và cấu tạo của rễ

B. cây Hạt kín có hoa, quả, hạt nằm trong quả. Cây hạt trần chưa có hoa, quả, hạt, nằm lộ trên các noãn hở.

C. hình dạng và cấu tạo thân cây.

D. hình dạng và cấu tạo của lá cây.

Phương pháp giải

Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín là dựa vào cơ quan sinh sản.

Hướng dẫn giải

Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín là: cây Hạt kín có hoa, quả, hạt nằm trong quả. Cây hạt trần chưa có hoa, quả, hạt, nằm lộ trên các noãn hở.

Chọn B

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM