Giải SBT Sinh 6 Bài 40: Hạt trần - Cây thông

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 40: Hạt trần - Cây thông được ban biên tập eLib tổng hợp nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về các đặc điểm chung của hạt trần thông qua đại diện là cây thông như cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản, sinh sản...Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Sinh 6 Bài 40: Hạt trần - Cây thông

1. Giải bài 6 trang 78 SBT Sinh học 6

Hãy chú thích vào các hình dưới đây :

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Hạt trần - Cây thông
  • Cây thông thuộc Hạt trần, là nhóm thực vật đã có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng hạt mầm lộ trên các lá noãn hở (vì vậy mới có tên là Hạt trần). Chúng chưa có hoa và quả.

Hướng dẫn giải

Hình A. Cành thông

1. Cụm nón đực. 

2. Nón cái.

Hình B. Nón đực cắt dọc

1. Trục nón.

2. Vảy (nhị) mang túi phấn.

3. Túi phấn chứa các hạt phấn.

Hình C. Nón cái cắt dọc là:

1. Trục nón.

2. Vảy (lá noãn)

2. Giải bài 8 trang 83 SBT Sinh học 6

Tính chất đặc trưng nhất của các cây thuộc Hạt trần là

A. sinh sản bằng hạt, hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

B. cây thân gỗ.

C. có mạch dẫn.

D. có rễ, thân, lá thật.

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Hạt trần - Cây thông
  • Cây thông thuộc Hạt trần, là nhóm thực vật đã có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng hạt mầm lộ trên các lá noãn hở (vì vậy mới có tên là Hạt trần). Chúng chưa có hoa và quả.

Hướng dẫn giải

Tính chất đặc trưng nhất của các cây thuộc Hạt trần là sinh sản bằng hạt, hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

Chọn A

3. Giải bài 9 trang 83 SBT Sinh học 6

Trong các cây sau, nhóm Hạt trần gồm những cây:

A. hoàng đàn, pơmu, tre, cải.

B. lim, vạn tuế, dừa, thông.

C. mít, chò chỉ, đậu, lạc.

D. kim giao, thông, pơ mu, hoàng đàn.

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Hạt trần - Cây thông
  • Tính chất đặc trưng nhất của các cây thuộc Hạt trần là sinh sản bằng hạt, hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

Hướng dẫn giải

Nhóm Hạt trần gồm những cây: kim giao, thông, pơ mu, hoàng đàn.

Chọn D

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM