Giải SBT Sinh 6 Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 do eLib tổng hợp sẽ giúp các em vừa ôn tập các kiến thức về quá trình thoát hơi nước của cây vừa rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 6. Mời các em cùng tham khảo!

Giải SBT Sinh 6 Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

1. Giải bài 7 trang 37 SBT Sinh học 6

Vì sao sự thoát hơi nước ở lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Phần lớn nước vào cây đi đâu?
  • Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nuởc qua các lỗ khí ở lá.

Hướng dẫn giải

  • Sự thoát hơi nước tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá.
  • Sự thoát hơi nước qua lá còn có tác dụng làm cho lá được dịu mát, tránh cho cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.

2. Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 20.3 SGK. Trạng thái của lỗ khí. Trả lời câu hỏi: Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước?

Phương pháp giải

Trên biểu bì (chủ yếu ở mặt dưới lá) có nhiều lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước

Trạng thái của lỗ khí

Hướng dẫn giải

Hoạt động đóng, mở của lỗ khí giúp lá trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước ra ngoài.

3. Giải bài 12 trang 42 SBT Sinh học 6

Sự thoát hơi nước từ lá ra môi trường được thực hiện chủ yếu qua

A. các lỗ khí.

B. tế bào biểu bì mặt trên.

C. tế bào biểu bì mặt dưới.

D. thịt lá.

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Phần lớn nước vào cây đi đâu?
  • Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nuởc qua các lỗ khí ở lá.

Hướng dẫn giải

Sự thoát hơi nước từ lá ra môi trường được thực hiện chủ yếu qua các lỗ khí.

Chọn A

4. Giải bài 13 trang 42 SBT Sinh học 6

Lỗ khí thường phân bố chủ yếu ở

A. mặt trên của lá.

B. mặt dưới của lá.

C. thịt lá.

D. gân lá.

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Phần lớn nước vào cây đi đâu?
  • Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nuởc qua các lỗ khí ở lá.

Hướng dẫn giải

Lỗ khí thường phân bố chủ yếu ở mặt dưới của lá.

Chọn B

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM