Giải SBT Sinh 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật sẽ giúp các em trình bày được sự đa dạng của thực vật là gì; Sự đa dạng của môi trường sống; Giải thích được sự khai thác quá mức dẫn đến tàn phá và suy giảm đa dạng sinh vật. Nội dung chi tiết các em xem tại đây.

Giải SBT Sinh 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

1. Giải bài 4 trang 94 SBT Sinh học 6

Vì sao cần phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam ?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
 • Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên.

Hướng dẫn giải

Cần phải bảo vệ tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam vì:

 • Tính đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.
 • Nước ta có tính đa dạng cao về thực vật: số loài thực vật nhiều trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế và khoa học; môi trường sống phong phú, đa dạng.
 • Nhưng hiện nay tính đa dạng về thực vật của nước ta đang bị suy giảm do khai thác rừng bừa bãi, nhiều loài thực vật bị khai thác quá mức trở nên quý hiếm, nhiều loài động vật đã không còn ghi nhận lại cá thể, diện tích rừng bị thu hẹp hoặc bị mất đi làm số loài, số cá thể của loài bị giảm sút thậm chí một số loài có nguy cơ bị tiêu diệt tại Việt Nam.

2. Giải bài 14 trang 98 SBT Sinh học 6

 • Đa dạng của thực vật là gì?
 • Thế nào là thực vật quý hiếm?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
 • Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên.

Hướng dẫn giải

 • Đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.
 • Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do khai thác quá mức.

3. Giải bài 15 trang 98 SBT Sinh học 6

 • Nêu những nguyên nhân khiến cho đa dạng của thực vật ở Việt Nam bị giảm sút.
 • Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam ?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
 • Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên.

Hướng dẫn giải

- Những nguyên nhân khiến cho đa dạng của thực vật ở Việt Nam bị giảm sút:

Nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi, cùng với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống của con người.

- Cần phải có các biện pháp để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam:

 • Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.
 • Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.
 • Xây dựng các vườn thực vật, vườn Quốc gia, các khu bảo tồn... để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm.
 • Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt.
 • Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

4. Giải bài 6 trang 99 SBT Sinh học 6

Đa dạng của thực vật là

A. sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.

B. sự thể hiện ở số lượng các loài và số lượng cá thể trong mỗi loài.

C. sự đa dạng của môi trường sống.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
 • Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên.

Hướng dẫn giải

Đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.

Chọn A

5. Giải bài 7 trang 99 SBT Sinh học 6

Thực vật quý hiếm là

A. những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác.

B. những loài thực vật có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức.

C. những loài thực vật quý, đắt tiền.

D. cả A và B.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Tình hình đa dạng thực vật ở Việt Nam

Hướng dẫn giải

Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác hoặc những loài thực vật có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức.

Chọn D

6. Giải bài 11 trang 100 SBT Sinh học 6

Nguyên nhân khiến cho sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam giảm sút là

A. các loài cây có giá trị kinh tế bị khai thác kiệt quệ.

B. do môi trường sống bị tàn phá.

C. do diện tích rừng bị thu hẹp.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Tình hình đa dạng thực vật ở Việt Nam

Hướng dẫn giải

Nguyên nhân khiến cho sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam giảm sút là: các loài cây có giá trị kinh tế bị khai thác kiệt quệ; do môi trường sống bị tàn phá; do diện tích rừng bị thu hẹp…

Chọn D

7. Giải bài 15 trang 101 SBT Sinh học 6

Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng ............... trong các môi trường sống tự nhiên.

A. số lượng loài thực vật quý hiếm.

B. số lượng loài và cá thể của loài.

C. số lượng loài.

D. số cá thể của loài.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Bảo vệ dự đa dạng của thực vật

Hướng dẫn giải

Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên.

Chọn B

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM