Giải SBT Sinh 6 Bài 16: Thân to ra do đâu?

Cùng eLib củng cố các kiến thức về quá trình to ra của thân thông qua tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6. Đồng thời tài liệu còn giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 6. Nội dung chi tiết xem tại đây!

Giải SBT Sinh 6 Bài 16: Thân to ra do đâu?

1. Giải bài 4 trang 28 SBT Sinh học 6

Quan sát sơ đồ cắt ngang thân cây trưởng thành và điền tên các bộ phận tương ứng với các số trên sơ đồ.

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Thân to ra do đâu
  • Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tể bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Hướng dẫn giải

1.vỏ;    2. Tầng sinh vỏ;    3. Tầng sinh vỏ;

4. Mạch rây;    5. Tầng sinh trụ;    6. Mạch gỗ;

2. Giải bài 4 trang 30 SBT Sinh học 6

Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Phương pháp giải

  • Xem lý thuyết Thân to ra do đâu
  • Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tể bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Hướng dẫn giải

- Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách đếm những vòng gỗ hằng năm.

  • Mùa mưa, cây hấp thụ được nhiều thức ăn, tầng sinh trụ tạo nhiều mạch gỗ to, có vách mỏng, xếp thành một vòng dày, màu sáng.
  • Mùa khô, cây hấp thụ được ít thức ăn, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn, bé hơn, có vách dày, xếp thành một vòng mỏng, màu sẫm.

- Đó là những vòng gỗ hằng năm. Dựa vào đó ta có thể xác định được tuổi của cây.

3. Giải bài 5 trang 30 SBT Sinh học 6

Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng. Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt? Tại sao?

Phương pháp giải

  • Hằng năm cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ sáng (hoặc sẫm) có thể xác định được tuổi của cây.
  • Cây gỗ lâu năm có dác và ròng.

Hướng dẫn giải

- Khi cưa ngang một thân cây gỗ già, thấy rõ 2 miền gỗ khác nhau:

  • Dác là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài, gồm những tế bào mạch gỗ, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.
  • Ròng là lóp gỗ màu thẫm, rắn chắc hơn dác, nằm phía trong có chức năng nâng đỡ cây.

- Để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt người ta thường chọn phần ròng, vì phần gỗ này rắn chắc hơn.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM