Giải SBT Sinh 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người do eLib tổng hợp sẽ giúp các em học sinh liệt kê được một số vai trò của thực vật đối với động vật. Từ đó hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua ví dụ cụ thể về dây chuyền thức ăn. Nội dung chi tiết các em xem tại đây.

Giải SBT Sinh 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

1. Giải bài 1 trang 93 SBT Sinh học 6

Em hãy thử thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên.

Phương pháp giải

Thực vật có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và đời sống của động vật bao gồm cả con người

Hướng dẫn giải

Có thể thiết kế một bảng tổng kết vai trò của thực vật trong thiên nhiên như sau:

2. Giải bài 2 trang 94 SBT Sinh học 6

Nêu vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật với đời sống con người
 • Thực vật, nhất là thực vật hạt kín có công dụng nhiều mặt và ý nghĩa kinh tế rất lớn.

Hướng dẫn giải

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người :

 • Thực vật cung cấp ôxi và là thức ăn cho động vật và người.
 • Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.
 • Cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu, vật liệu xây dựng, vật liệu sản xuất, cây làm cảnh... cho con người.
 • Một số thực vật cũng gây hại cho động vật và người.

3. Giải bài 3 trang 94 SBT Sinh học 6

Vì sao phải tích cực trồng cây, gây rừng?

Phương pháp giải

Vai trò của thực vật trong thiên nhiên và vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người vô cùng quan trọng

Hướng dẫn giải

Phải tích cực trồng cây, gây rừng vì:

- Vai trò của thực vật trong thiên nhiên và vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người vô cùng quan trọng.

- Nếu không có thực vật thì:

 • Khí ôxi giảm, khí cacbônic tăng làm ảnh hưởng đến hô hấp của người và động vật, làm ô nhiễm môi trường.
 • Lượng khí cacbônic tăng góp phần làm tăng nhiệt độ môi trường. Không khí bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
 • Khí hậu nóng, khô làm nhiệt độ trái đất tăng lên.
 • Gây ngập lụt, mất nguồn nước ngầm, gây hạn hán.
 • Đất mặt bị rửa trôi, chất đất màu mỡ bị mất làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
 • Mất nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở của động vật.
 • Mất nguồn cung cấp sản phẩm và nguyên liệu cần cho đời sống và sản xuất của con người.

4. Giải bài 6 trang 95 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 48.1 SGK và các hình dưới đây cùng với những hiểu biết của em đế điền vào bảng sau (điền dấu X ở vị trí thích hợp).

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vai trò của thực vật đối với động vật
 • Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật (và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác hoặc cho con người), cung cấp ôxi dùng cho hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 7 trang 96 SBT Sinh học 6

Hãy sưu tầm những tranh ảnh về động vật trong thiên nhiên "lấy cây làm nhà".

Phương pháp giải

Sưu tầm những tranh ảnh vể động vật trong thiên nhiên làm tổ, sống trên cây.

Hướng dẫn giải

6. Giải bài 8 trang 96 SBT Sinh học 6

Nêu vai trò của thực vật đối với động vật. Sau khi sưu tầm em có thể trang trí rồi làm thành một bộ sưu tầm sinh vật, cũng có thể tham gia làm báo tường ở lớp.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật đối với động vật

Hướng dẫn giải

Nêu vai trò của thực vật đối với động vật.

 • Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật.
 • Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

7. Giải bài 9 trang 97 SBT Sinh học 6

Trong các chuỗi liên tục sau đây:

Hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật

Hướng dẫn giải

8. Giải bài 10 trang 97 SBT Sinh học 6

Tìm thêm một số cây khác ở địa phương, điền vào bảng dưới đây bằng dấu X ở vị trí thích hợp.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật

Hướng dẫn giải

9. Giải bài 11 trang 97 SBT Sinh học 6

Hãy tìm một câu chú thích thích hợp cho tất cả các hình dưới đây về vai trò của thực vật đối với động vật.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật đối với động vật

Hướng dẫn giải

Thực vật cung cấp thức ăn, cung cấp ôxi cho hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

10. Giải bài 12 trang 98 SBT Sinh học 6

Quan sát hình dưới đây và với những hiểu biết của em, hãy nêu những thực vật có hại cho sức khỏe con người.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Thực vật với đời sống con người

Hướng dẫn giải

Một số thực vật có hại cho sức khoẻ con người như:

 • Cây thuốc phiện, cây thuốc lá, cây cần sa: gây nghiện, gây hại đường hô hấp...
 • Ngoài ra còn có những cây như: cây lá ngón, cây trúc đào (ăn lá cây bị ngộ độc có thể chết), cây cà độc dược (quả rất độc), cây lá han (lá gây ngứa)... 

11. Giải bài 13 trang 98 SBT Sinh học 6

Tại sao người ta nói : "Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người" ?

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Thực vật với đời sống con người

Hướng dẫn giải

Người ta nói: "Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người" vì:

 • Thực vật cung cấp ôxi cho hô hấp; thiếu ôxi người bị ngạt sẽ chết.
 • Thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm. Thiếu thực vật thì các loài động vật và con người không có thức ăn.
 • Thực vật cung cấp dược phẩm, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng cho đời sống con người.

Vì vậy, nếu không có thực vật cũng không có loài người.

12. Giải bài 1 trang 98 SBT Sinh học 6

Thực vật góp phần quan trọng trong việc hạn chế

A. nạn ngập lụt, xói lở bờ sông, xói lở bờ biển.

B. xói mòn nguồn nước ngầm, mất đất.

C. ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động giao thông.

D. cả A, B, C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật

Hướng dẫn giải

 • Thực vật góp phần quan trọng trong việc hạn chế
 • Nạn ngập lụt, xói lở bờ sông, xói lở bờ biển.
 • Xói mòn nguồn nước ngầm, mất đất.
 • Ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động giao thông.

Chọn D

13. Giải bài 2 trang 98 SBT Sinh học 6

Vai trò của các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra

A. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng.

B. cung cấp nguyên liệu làm thuốc.

C. cung cấp thức ăn cho động vật và người.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật

Hướng dẫn giải

Vai trò của các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra

 • Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng.
 • Cung cấp nguyên liệu làm thuốc.
 • Cung cấp thức ăn cho động vật và người

Chọn D

14. Giải bài 8 trang 100 SBT Sinh học 6

Thực vật có vai trò đôi với động vật như

A. cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật.

B. cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

C. giúp điều hoà khí hậu.

D. cả A và B.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật đối với động vật

Hướng dẫn giải

Thực vật có vai trò đôi với động vật như cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

Chọn D

15. Giải bài 9 trang 100 SBT Sinh học 6

Thực vật có vai trò đối với đời sông con người như

A. cung cấp gỗ và các nguyên liệu dùng trong xây dựng và công nghiệp, thủ công nghiệp.

B. cung cấp thức ăn, thuốc chữa bệnh.

C. góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Thực vật đối với đời sống con người

Hướng dẫn giải

Thực vật có vai trò đối với đời sống con người như: cung cấp gỗ và các nguyên liệu dùng trong xây dựng và công nghiệp, thủ công nghiệp, cung cấp thức ăn, thuốc chữa bệnh, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

Chọn D

16. Giải bài 10 trang 100 SBT Sinh học 6

Thực vật không có vai trò

A. góp phần điều hoà khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường.

B. giúp giữ đất, chống xói mòn, hạn chế hạn hán, ngập lụt, bảo vệ nguồn nước ngầm.

C. cung cấp đất phù sa cho đồng ruộng màu mỡ.

D. cung cấp nơi ở, nơi sinh sản cho động vật; thức ăn, ôxi cho động vật và người.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật

Hướng dẫn giải

Thực vật không có vai trò cung cấp đất phù sa cho đồng ruộng màu mỡ.

Chọn C

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM