Giải SBT Sinh 6 Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? sẽ giúp các em phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản (hoa, quả); phân biệt cây một năm và cây lâu năm qua các dấu hiệu. Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Sinh 6 Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa

1. Giải bài 4 trang 5 SBT Sinh học 6

Quan sát các cây cối xung quanh trường và vườn nhà em. Hãy trả lời các câu hỏi sau.

 • Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

 • Có phải tất cả thực vật đều là những cây sống lâu năm?

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về thực vật có hoa và thực vật không có hoa

Hướng dẫn giải

 • Không phải tất cả thực vật đều có hoa. Có những thực vật đến một thời kì nhất định thì ra hoa, tạo quả và kết hạt như cây bưởi, cây mít, cây khế, cây lúa, cây đậu... nhưng cũng có những thực vật cả đời không có hoa như cây thông, cây dương xỉ, cây vạn tuế...

 • Không phải tất cả thực vật đều là những cây sống lâu năm như cây mít, cây ổi, cây xoài, cây lim, cây phượng vĩ... mà còn rất nhiều cây từ khi nảy mầm đến khi ra hoa, tạo quả, kết hạt chỉ trong vòng một năm như lúa, lạc, vừng, rau cải, su hào...

2. Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 6

a) Quan sát hình 4.1 SGK, hãy ghi tên các cơ quan của cây cải :...................

b) Quan sát hình 4.2 SGK đánh dấu X vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về thực vật có hoa và thực vật không có hoa

Hướng dẫn giải

a) Các cơ quan của cây cải:

 • Cơ quan sinh dưỡng gồm rễ, thân, lá.
 • Cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt.

b) Để đánh dấu X vào bảng những cơ quan mà cây có, cần:

3. Giải bài 5 trang 7 SBT Sinh học 6

Hãy kể tên 5 cây thuộc nhóm thực vật có hoa và 5 cây thuộc nhóm thực vật không có hoa.

Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa ?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết về thực vật có hoa và thực vật không có hoa
 • Phân biệt thực vật có hoa hay không có hoa dựa vào cơ quan sinh sản của chúng

Hướng dẫn giải

 • 5 cây thuộc nhóm thực vật có hoa: cà chua, ớt, đu đủ, lạc, dừa (các em có thể kể tên các cây khác nếu các em quan sát cây có hoa hoặc quả).
 • 5 cây thuộc nhóm thực vật không có hoa: rêu, dương xỉ, cây rau bợ, cây thông, cây thiên tuế (các em cũng có thể kể tên các cây khác nếu các em quan sát thấy cây không bao giờ ra hoa. Một điều các em cần lưu ý nón thông không phải là hoa).
 • Dựa vào đặc điểm, cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là có hoa, quả còn cơ quan sinh sản của thực vật không có hoa là không có hoa, quả để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa.

4. Giải bài 5 trang 8 SBT Sinh học 6

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây gồm toàn cây một năm là

A. cây cải, cây hành, cây ngô, cây lạc.

B. cây cam, cây đào, cây tỏi, cây lúa.

C. cây chanh, cây táo, cây thìa là, cây đu đủ.

D. cây dừa, cây hoa hồng, cây hoa cúc, cây mít.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết về cây 1 năm và lâu năm
 • Cây một năm (Cây nhất niên): là cây chỉ có vòng đời 1 năm

Hướng dẫn giải

Nhóm cây gồm toàn cây một năm là: cây cải, cây hành, cây ngô, cây lạc.

Chọn A

5. Giải bài 7 trang 8 SBT Sinh học 6

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây gổm toàn cây lâu năm là

A. cây mít, cây khoai lang, cây ổi, cây tỏi.

B. cây cà rốt, cây cải cúc, cây gỗ lim, cây hồng xiêm,

C. cây na, cây táo, cây su hào, cây đậu Hà Lan.

D. cây đa, cây ổi, cây bàng, cây hoa phượng.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết về cây 1 năm và lâu năm
 • Cây lâu năm (Cây đa niên): là cây có vòng đời rất nhiều năm, ra hoa kết qua nhiều lần. 

Hướng dẫn giải

Nhóm cây gồm toàn cây lâu năm là: cây đa, cây ổi, cây bàng, cây hoa phượng.

Chọn D

6. Giải bài 8 trang 8 SBT Sinh học 6

Các cây, rau bợ, dương xỉ, rêu, thông là những cây

A. có hoa.

B. không có hoa.

C. có hoa, sống một năm.

D. có hoa, sống lâu năm.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết về thực vật có hoa và thực vật không có hoa
 • Các cây trên đều không có cơ quan sinh sản là hoa, quả

Hướng dẫn giải

Các cây, rau bợ, dương xỉ, rêu, thông là những cây không có hoa.

Chọn B

7. Giải bài 9 trang 8 SBT Sinh học 6

Cơ thế thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan là

A. cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản

B. cơ quan nuôi dưỡng và cơ quan phát triển nòi giống.

C. cơ quan hoa, quả, hạt và cơ quan rễ, thân, lá

D. cơ quan sinh trưởng và cơ quan phát triển.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết về thực vật có hoa và thực vật không có hoa
 • Cơ thế thực vật có hoa có hai loại cơ quan có chức năng nuôi dưỡng cây và duy trì nòi giống

Hướng dẫn giải

Cơ thế thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan là: cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản

Chọn A

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM