Giải SBT Sinh 6 Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

Ban biên tập eLib xin giới thiệu nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 nhằm giúp các em có thể phân biết được 4 nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm. Hiểu được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học. Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Sinh 6 Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

1. Giải bài 2 trang 6 SBT Sinh học 6

  • Nhiệm vụ của Thực vật học là gì?
  • Nhiệm vụ của Sinh học và nhiệm vụ của Thực vật học có hoàn toàn giống nhau không?

Phương pháp giải

Xem lý thuyết kiến thức về nhiệm vụ của Sinh học.

Hướng dẫn giải

  • Thực vật học có nhiệm vụ nghiên cứu tổ chức cơ thể, sự đa dạng, sự phát triển của thực vật, đồng thời tìm hiểu vai trò của chúng trong thiên nhiên và trong đời sống con người để sử dụng hợp lí, bảo vệ, phát triển và cải tạo thực vật.

  • Nhiệm vụ của Sinh học và nhiệm vụ của Thực vật học không hoàn toàn giống nhau, vì nhiệm vụ của Thực vật học chỉ là một phần trong nhiệm vụ của Sinh học. Sinh học có nhiệm vụ rộng hơn không những nghiên cứu thực vật mà còn có nhiệm vụ nghiện cứu toàn bộ sinh giới.

2. Giải bài 2 trang 7 SBT Sinh học 6

Nhiệm vụ chung của Sinh học và Thực vật học là

A. nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sự đa dạng của sinh vật để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng nhằm phục vụ đời sống con người.

B. nghiên cứu sinh vật để phát triển và bảo vệ chúng.

C. nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau để phát triển và bảo vệ chúng.

D. tìm hiểu vai trò của thực vật, động vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người

Phương pháp giải

Xem lý thuyết kiến thức về nhiệm vụ của Sinh học.

Hướng dẫn giải

Nhiệm vụ chung của Sinh học và Thực vật học là nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sự đa dạng của sinh vật để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng nhằm phục vụ đời sống con người.

Chọn A

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM