Giải SBT Sinh 6 Bài 53: Tham quan thiên nhiên

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 Bài 53: Tham quan tự nhiên do eLib tổng hợp nhằm giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức về giới thực vật trong thực tế từ đó các em có thể nhận dạng các ngành của giới thực vật.

Giải SBT Sinh 6 Bài 53: Tham quan thiên nhiên

1. Giải bài 14 trang 108 SBT Sinh học 6

Em hãy ghi lại những điều em thu hoạch được sau khi đi tham quan thiên nhiên

  • Địa điểm tham quan.
  • Kết quả quan sát.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức, quan sát thực tế.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 13 trang 112 SBT Sinh học 6

Bạn nào sau đây phân loại không đúng các cây đã quan sát được khi đi tham quan thiên nhiên ?

A. Bạn Minh: cây trắc bách diệp thuộc ngành Hạt trần.

B. Bạn Hằng: cây si thuộc ngành Hạt kín, lớp Hai lá mầm.

C. Bạn Vũ: cây tre thuộc ngành Hạt trần.

D. Bạn Lan: cây bòng bong thuộc ngành Quyết.

Phương pháp giải

Cây Hạt trần thuộc nhóm thực vật không có hoa

Hướng dẫn giải

Bạn Vũ sai: cây tre thuộc ngành Hạt kín

Chọn C

3. Giải bài 14 trang 112 SBT Sinh học 6

Bạn nào sau đây phát biểu không đúng khi nhận diện các cây Hai lá mầm trong khi đi tham quan thiên nhiên ?

A. Bạn Tuấn: cây Hai lá mầm có gân lá hình mạng.

B. Bạn Tùng: thân cây Hai lá mầm đều là thân gỗ.

C. Bạn Hồng: rễ cây Hai lá mầm là rễ cọc.

D. Bạn Oanh: hoa cây Hai lá mầm thường có 4 hoặc 5 cánh.

Phương pháp giải

Phân biệt cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm

Hướng dẫn giải

Bạn Tùng: thân cây Hai lá mầm đều là thân gỗ -> Nhận xét sai, thân cây 2 lá mầm còn có thân cỏ và thân cột.

Chọn B

4. Giải bài 15 trang 112 SBT Sinh học 6

Để nhận biết các cây thuộc dương xỉ ngoài thiên nhiên, em xác định xem bạn nào trả lời đúng nhất ?

A. Bạn Hải: nếu có thân rễ đấy là những cây thuộc dương xỉ.

B. Bạn An: nếu cây không có hoa chắc chắn là những cây thuộc dương xỉ.

C. Bạn Ngọc: nếu ở đầu lá non của cây cuộn lại thì đó mới là những cây thuộc dương xỉ.

D. Bạn Mai: không phải, những cây thuộc dương xỉ phải sinh sản bằng bào tử.

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của lá để phân biệt các cây thuộc nhóm Quyết

Hướng dẫn giải

Bạn Ngọc: nếu ở đầu lá non của cây cuộn lại thì đó mới là những cây thuộc dương xỉ.

Chọn C

5. Giải bài 16 trang 112 SBT Sinh học 6

Các bạn quan sát cây tầm gửi khi đi tham quan thiên nhiên. Em hãy phát hiện điều gì không đúng trong các lòi phát biểu sau đây về cây tầm gửi:

A. Cây tầm gửi là thực vật sống bán kí sinh.

B. Cây tầm gửi thuộc ngành Hạt kín.

C. Cây tầm gửi có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

D. Cây tầm gửi không có diệp lục.

Phương pháp giải

Quan sát hình dạng, cấu tạo, lối sống cây tầm gửi

Hướng dẫn giải

Cây tầm gửi có diệp lục là sai.

Chọn D

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM