Giải SBT Sinh 6 Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân​ để giúp các em có thể hành các bước làm thí nghiệm: Chuẩn bị thí nghiệm; Tiến hành thí nghiệm; Nhận xét kết quả thí nghiệm và kết luận.

Giải SBT Sinh 6 Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

1. Giải bài 5 trang 28 SBT Sinh học 6

Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vận chuyển các chất trong thân
 • Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.
 • Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

Hướng dẫn giải

- Dụng cụ:

 • Bình thuỷ tinh chứa nước pha màu (mực đỏ hoặc tím
 • Dao con.
 • Kính lúp.
 • Một cành hoa trắng (hoa huệ hoặc hoa cúc, hoa hồng).

- Tiến hành thí nghiệm: 

 • Cắm cành hoa vào bình đựng nước màu và để ra chỗ thoáng.
 • Sau một thời gian, quan sát, nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa.
 • Cắt ngang cành hoa, dùng kính lúp quan sát phần bị nhuộm màu.

- Kết luận: Nước và muối khoáng hoà tan được vận chuyến nhờ mạch gỗ.

2. Giải bài 6 trang 30 SBT Sinh học 6

Mạch rây có chức năng gì? Nhân dân ta thường làm thế nào để nhân giống nhanh các cây ăn quả như: cam, bưởi, hồng xiêm...?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vận chuyển các chất trong thân
 • Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.
 • Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

Hướng dẫn giải

 • Mạch rây có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ trong thân.
 • Để nhân giống nhanh các cây ăn quả như: cam, bười, hồng xiêm,... nhân dân ta thường dùng biện pháp chiết cành.

3. Giải bài 11 trang 32 SBT Sinh học 6

Mạch rây có chức năng

A. chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

C. chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vận chuyển các chất trong thân
 • Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.
 • Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

Hướng dẫn giải

Mạch rây có chức năng chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

Chọn A

4. Giải bài 12 trang 33 SBT Sinh học 6

Bộ phận thực hiện chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan nuôi cây là

A. mạch rây.

B. mạch gỗ.

C. trụ giữa.

D. thịt vỏ.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vận chuyển các chất trong thân
 • Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.
 • Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

Hướng dẫn giải

Mạch gỗ thực hiện chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan nuôi cây.

Chọn B

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM