Giải SBT Sinh 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước do eLib tổng hợp sẽ giúp các em học sinh giải thích được các nguyên nhân của những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt) từ đó nêu được vai trò của thực vật trong việc giữ gìn đất, bảo vệ nguồn nước ngầm. Mới các em cùng tham khảo

Giải SBT Sinh 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

1. Giải bài 3 trang 95 SBT Sinh học 6

Quan sát hình 47.1, hình 47.2 SGK, hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở trên đồi trọc (hình 47.1B) khi có mưa. Tại sao?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
 • Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

Hướng dẫn giải

- Trên đồi trọc không có cây cối che phủ.

- Khi có mưa (nhất là khi mưa to) do không có cây nên nước mưa trực tiếp chảy xối xả xuống mặt đất trên đồi làm cho:

 • Cuốn trôi lớp đất màu mỡ trên mặt.
 • Do không có rễ cây giữ đất nên khi có mưa lớn, đất trên các đồi trọc theo dòng nước trôi xuống gây xói mòn, sạt lở.
 • Nước và đất cuốn trôi với tốc độ và lưu lượng lớn sẽ gây ra lũ lụt

2. Giải bài 4 trang 95 SBT Sinh học 6

Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
 • Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

Hướng dẫn giải

Ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê để rừng (gọi là rừng phòng hộ) chắn gió, chắn sóng, chống xói lở, bảo vệ đê biển. 

3. Giải bài 5 trang 95 SBT Sinh học 6

Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước? Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
 • Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

Hướng dẫn giải

 • Thực vật nhất là rừng cây, tạo ra nguồn nước ở suối, sông vì: 
 • Khi nước mưa rơi xuống rừng, nước sẽ được tán cây, thân cây, rễ cây, thảm mục trong rừng giữ lại một phần sau đó thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành dòng chảy ngầm, chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, thành sông góp phần hạn chế lũ lụt, hạn hán.
 • Lá và thân cây làm giảm tốc độ chảy của dòng nước, rễ cây bám giữ đất làm hạn chế trôi và xói mòn đất, giảm lượng đất bị cuốn theo dòng nước, hạn chế được lũ lụt.

4. Giải bài 4 trang 99 SBT Sinh học 6

Nhờ đâu mà thực vật có khả năng giữ đất, chống xói mòn?

A. Nhờ bộ rễ cây có tác dụng giữ đất.

B. Nhờ thân và lá cây cản bớt sức nước chảy khi mưa lớn.

C. Cả A và B.

D. Cả A và B đều không đúng.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
 • Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

Hướng dẫn giải

Nhờ bộ rễ cây có tác dụng giữ đấ và nhờ thân và lá cây cản bớt sức nước chảy khi mưa lớn mà thực vật có khả năng giữ đất, chống xói mòn

Chọn C

5. Giải bài 14 trang 101 SBT Sinh học 6

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có.............., nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sụt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

A. hệ rễ giữ đất.

B. tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.

C. rễ, thân, lá cấu tạo đa dạng.

D. cả A và B.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
 • Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

Hướng dẫn giải

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sụt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

Chọn D

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM