Giải SBT Sinh 6 Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 do eLib tổng hợp bao gồm các bài tập giúp các em củng cố các kiến thức đã học. Đồng thời rèn luyện các  kỹ năng làm bài Sinh học 6.

Giải SBT Sinh 6 Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

1. Giải bài 6 trang 60 SBT Sinh học 6

Hãy trình bày tóm tắt sự thống nhất giữa chức năng và cấu tạo của các bộ phận, cơ quan của cây có hoa

Phương pháp giải

 • Các cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá
 • Các cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt

Hướng dẫn giải

Có thể trình bày tóm tắt sự thống nhất giữa chức năng và cấu tạo của các bộ phận, cơ quan của cây có hoa trong bảng sau:

2. Giải bài 7 trang 61 SBT Sinh học 6

Hãy trình bày những đặc điếm thích nghi của cây xanh trong các môi trường sống khác nhau: môi trường nước, môi trường cạn, sa mạc, bãi lầy ven biển.

Phương pháp giải

Cây có hoa là một thể thống nhất:

 • Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.
 • Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.
 • Tác động vào một cơ quan sẽ ánh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Hướng dẫn giải

Có thế trình bày tóm tắt những đặc điểm thích nghi của cây xanh trong các môi trường sống khác nhau trong bảng sau:

3. Giải bài 9 trang 64 SBT Sinh học 6

Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất?

Phương pháp giải

Cây có hoa là một thể thống nhất:

 • Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.
 • Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.
 • Tác động vào một cơ quan sẽ ánh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Hướng dẫn giải

Nói cây có hoa là một thể thống nhất vì:

 • Mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng.
 • Có mối quan hệ chặt chẽ về chức năng giữa các cơ quan với nhau.
 • Khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

4. Giải bài 10 trang 64 SBT Sinh học 6

Đọc thông tin 1 trang 120 SGK giải thích :

 • Vì sao cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng?
 • Vì sao ở trên đồi trống, lá cây thường có lông hoặc sáp phủ ngoài?
 • Vì sao cây mọc trong rừng rậm hay trong thung lũng thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn?

Phương pháp giải

Cây có hoa là một thể thống nhất vì:

 • Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.
 • Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.
 • Tác động vào một cơ quan sẽ ánh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Hướng dẫn giải

 • Cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng vì rễ ăn sâu mới tìm được nguồn nước; rễ mọc nông nhưng lan rộng mới hút được sương đêm.
 • Ở trên đồi trống lá cây thường có lông hoặc sáp phủ ngoài có tác dụng giảm bớt sự thoát hơi nước.
 • Cây mọc trong rừng rậm hay trong thung lũng thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn, vì: Trong rừng rậm ánh sáng rất khó lọt được xuống thấp nên cây thường vươn cao, cành tập trung ở ngọn để hứng ánh sáng ở tầng trên thực hiện chức năng quang hợp.

5. Giải bài 15 trang 67 SBT Sinh học 6

Cây có hoa là một thể thông nhất vì

A. có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

B. có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.

C. tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Cây có hoa là một thể thống nhất vì:

 • Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.
 • Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.
 • Tác động vào một cơ quan sẽ ánh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Hướng dẫn giải

Cây có hoa là một thể thông nhất vì

 • có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.
 • có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.
 • tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Chọn D

Ngày:29/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM