Giải SBT Sinh 6 Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

Nhằm giúp các em có thể củng cố các kiến thức về sinh sản sinh dưỡng do con người tạo ra eLib xin giới thiệu tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6. Mời các em cùng tham khảo!

Giải SBT Sinh 6 Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

1. Giải bài 2 trang 45 SBT Sinh học 6

Em hãy kể tên và cho ví dụ về một số hình thức sinh sản sinh dưỡng do người. Hình thức sinh sản sinh dưỡng do người có ý nghĩa gì?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Sinh sản sinh dưỡng do người
 • Sinh sản sinh dưỡng do người bao gồm các biện pháp như: giâm, chiết, ghép và nhân giống vô tính.

Hướng dẫn giải

 • Một số hình thức sinh sản sinh dưỡng do người:

2. Giải bài 4 trang 46 SBT Sinh học 6

Giâm cành và chiết cành khác nhau cơ bản ở điểm nào? Con người thường chiết cành, giâm cành với những nhóm cây nào?

Phương pháp giải

Giâm cành và chiết cành là 2 hình thức sinh sản sinh dưỡng do người

Hướng dẫn giải

- Điểm khác nhau cơ bản giữa giâm cành và chiết cành:

 • Giâm cành là tách một đoạn thân hay một đoạn cành của cây mẹ cắm xuống đất cho ra rễ để phát triển thành một cây mới.
 • Chiết cành là tạo điều kiện để cành chiết ra rễ từ trên cây mẹ rồi mới tách khỏi cây mẹ đem trồng thành cây mới.

- Con người thường chiết cành, giâm cành với những nhóm cây có đặc điểm khác nhau:

 • Thường giâm cành với những loại cây mà cành có khả năng ra rễ phụ nhanh, ví dụ: khoai lang, rau muống, sắn, dâu tằm, mía...
 • Những cây thường được trồng bằng cách chiết cành : cam, chanh, bưởi, hồng xiêm, nhãn... những cây này rất chậm ra rễ phụ.

3. Giải bài 1 trang 47 SBT Sinh học 6

Tại sao muốn diệt cỏ dại hại cây trồng người ta lại phải nhặt bỏ toàn bộ thân rễ ngầm dưới đất ?

Phương pháp giải

Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ở thực vật có hoa là: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá,...

Hướng dẫn giải

Muốn diệt cỏ dại hại cây trồng cần phải nhặt bỏ toàn bộ thân rễ ngầm dưới đất, vì cỏ dại có khả năng sinh sản bằng thân rễ nên chỉ cần sót lại một mẩu thân rễ là từ đó có thể mọc chồi ra rễ và phát triển thành cây mới rất nhanh.

4. Giải bài 4 trang 47 SBT Sinh học 6

Em hãy giải thích tại sao trong sinh sản sinh dưỡng bằng chiết cành, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ ở phía trên của vết cắt.

Phương pháp giải

Chiết cành là một hình thức nhân giống cây ăn quả mà cây con vẫn giữ nguyên được các đặc tính di truyền của cây mẹ

Hướng dẫn giải

Rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ ở phía trên của vết cắt vì khoanh vỏ đã cắt bỏ bao gồm cả mạch rây của cành đó, chất hữu cơ do lá chế tạo ở phần trên không thể chuyển qua mạch rây đã bị cắt xuống phía dưới nên tích lại ngay mép vỏ phía trên. Do đó, độ ẩm của bầu đất bao quanh đã tạo điều kiện cho sự hình thành rễ ngay ở đó.

5. Giải bài 4 trang 48 SBT Sinh học 6

Cho các bước cần tiến hành khi ghép mắt là :

1. Cắt lấy mắt ghép.

2. Rạch vỏ gốc ghép.

3. Luồn mắt ghép vào vết rạch.

4. Buộc dây để giữ mắt ghép.

Thứ tự đúng các thao tác khi tiến hành ghép mắt là

A. 1,2, 3, 4.

B. 2, 1,3,4.

C. 1,3, 2, 4.

D. 2, 1,4,3.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Sinh sản sinh dưỡng do người
 • Sinh sản sinh dưỡng do người bao gồm các biện pháp như: giâm, chiết, ghép và nhân giống vô tính.

Hướng dẫn giải

Cho các bước cần tiến hành khi ghép mắt là: 2,1,3,4.

Chọn B

6. Giải bài 5 trang 48 SBT Sinh học 6

Nhóm cây nào sau đây được nhân giống chủ yếu bằng phương pháp chiết cành?

A. Hồng xiêm, cam, chanh, bưởi.

B. Khoai lang, khoai tây, sắn.

C. Rau muống, dâu tằm, cà phê.

D. Mía, rau ngót, khoai tây.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Sinh sản sinh dưỡng do người
 • Sinh sản sinh dưỡng do người bao gồm các biện pháp như: giâm, chiết, ghép và nhân giống vô tính.
 • Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.

Hướng dẫn giải

Nhóm cây được nhân giống chủ yếu bằng phương pháp chiết cành: Hồng xiêm, cam, chanh, bưởi.

Chọn A

7. Giải bài 6 trang 48 SBT Sinh học 6

Nhân dân ta thường sử dụng phương pháp chiết cành để nhân giống đối với những loại cây như cam, bưởi, chanh... mà không dùng phương pháp giâm cành vì

A. những cây này khả năng ra rễ phụ chậm.

B. những cây này có giá trị kinh tế cao.

C. những cây này có mạch gỗ nhỏ nên khả năng dẫn truyền nước và muối khoáng kém.

D. những cây này có cành quá lớn nên không thể giâm được.

Phương pháp giải

 • Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.
 • Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm chờ cành đó bén rễ, phát triển thành cây mới.

Hướng dẫn giải

Nhân dân ta thường sử dụng phương pháp chiết cành để nhân giống đối với những loại cây như cam, bưởi, chanh... mà không dùng phương pháp giâm cành vì những cây này khả năng ra rễ phụ chậm.

Chọn A

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM