Giải SBT Sinh 6 Bài 34: Phát tán của quả và hạt

Cùng eLib củng cố các kiến thức về quá trình phát tán quả và hạt. Đồng thời rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 6 với tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải SBT Sinh 6 Bài 34: Phát tán của quả và hạt

1. Giải bài 4 trang 59 SBT Sinh học 6

Kể tên các hình thức phát tán chính của quả và hạt. Nêu đặc điểm phù hợp với các cách phát tán khác nhau của quả và hạt.

Trình bày ý nghĩa của sự phát tán.

Phương pháp giải

  • Quả và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau như phát tán nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán.
  • Con người cũng đã giúp cho quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển ở khắp nơi.

Hướng dẫn giải

- Các hình thức phát tán chính của quả và hạt : tự phát tán, phát tán nhờ gió, phát tán nhờ động vật.

- Những đặc điểm phù hợp với các cách phát tán khác nhau của quả và hạt:

  • Quả tự phát tán: thường là những quả khô nẻ khi chín vỏ xoắn lại hoặc nắp quả tung ra làm hạt bắn đi xa như quả đậu, quả cây rau sam, quả cây thuốc phiện...
  • Quả và hạt phát tán nhờ gió thường nhỏ, nhẹ làm giảm sức cản của không khí hoặc có chùm lông hay cánh nên được gió thổi đi xa như quả bồ công anh, hạt hoa sữa, quả chò, quả trâm bầu.
  • Quả và hạt phát tán nhờ động vật thường có móc hoặc có gai, khi tiếp xúc với động vật có thể dính vào lông, vào da chúng nên khi động vật di chuyển sẽ mang theo quả và hạt đó đi xa như quả ké đầu ngựa, quả cây xấu hổ, quả cỏ may...
  • Đối với những quả thịt như quả dưa hấu, quả cà phê, quả ổi... thường có màu sắc, hương thơm, nhiều chất dinh dưỡng làm thức ăn cho động vật nhưng hạt thường có vỏ cứng không bị tiêu hoá sẽ theo phân của động vật rải đi khắp nơi.

- Ý nghĩa của sự phát tán là làm cho thực vật có khả năng duy trì và phát triển nòi giống do mở rộng nơi sống, thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.

2. Giải bài 6 trang 63 SBT Sinh học 6

Quan sát những quả và hạt có trong hình 34.1 SGK, hoàn thành bảng dưới đây (bằng cách đánh dấu + vào vị trí đúng)

Phương pháp giải

Quả và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau như phát tán nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán. Con người cũng đã giúp cho quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển ở khắp nơi

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 11 trang 66 SBT Sinh học 6

Quả, hạt có những cách phát tán như

A. nhờ động vật, nhờ con người.

B. tự phát tán, phát tán nhờ gió.

C. cả A và B.

D. tự phát tán và nhờ con người.

Phương pháp giải

  • Quả và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau như phát tán nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán.
  • Con người cũng đã giúp cho quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển ở khắp nơi

Hướng dẫn giải

Quả, hạt có những cách phát tán như tự phát tán, phát tán nhờ gió, nhờ động vật, nhờ con người.

Chọn C

4. Giải bài 12 trang 66 SBT Sinh học 6

Quả chò, quả bồ công anh, hạt hoa sữa là những quả, hạt được phát tán

A. nhờ động vật.

B. nhờ con người.

C. nhờ gió.

D. cả A và B.

Phương pháp giải

Quả và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau như phát tán nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán.

Hướng dẫn giải

Quả chò, quả bồ công anh, hạt hoa sữa là những quả, hạt được phát tán nhờ gió

Chọn C

5. Giải bài 13 trang 66 SBT Sinh học 6

Hiện tượng phát tán nhờ động vật thường gặp ở những loại quả, hạt như

A. quả khô tự nẻ.

B. những quả, hạt có gai, móc.

C. những quả và hạt là thức ăn của động vật.

D. cả B và C.

Phương pháp giải

Quả và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau như phát tán nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán. Con người cũng đã giúp cho quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển ở khắp nơi

Hướng dẫn giải

Hiện tượng phát tán nhờ động vật thường gặp ở những loại quả, hạt như những quả, hạt có gai, móc hoặc những quả và hạt là thức ăn của động vật.

Chọn D

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM