Giải SBT Sinh 6 Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

eLib xin giới thiệu đến các em tài liệu Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ nhằm giúp các em hiểu rõ về cấu tạo, các bộ phận và vai trò từng bộ phận của miền hút. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây!

Giải SBT Sinh 6 Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

1. Giải bài 2 trang 19 SBT Sinh học 6

Quan sát các bộ phận miền hút của rễ (hình 10.1 SGK), nêu chức năng chính của từng bộ phận.

Phương pháp giải

- Xem lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

- Cấu tạo miền hút gồm hai phần chín:

 • Vỏ gồm biểu bì có nhiêu lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.
 • Trụ giữa gồm các mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất. Ruột chứa chất dự trữ.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6

Nêu cấu tạo của một tế bào lông hút. Vì sao mỗi miền hút của rễ lại có rất nhiều lông hút?

Phương pháp giải

- Xem lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

- Cấu tạo miền hút gồm hai phần chín:

 • Vỏ gồm biểu bì có nhiêu lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.
 • Trụ giữa gồm các mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất. Ruột chứa chất dự trữ.

Hướng dẫn giải

- Cấu tạo của một tế bào lông hút từ ngoài vào trong gồm :

 • Vách tế bào.
 • Màng sinh chất
 • Chất tế bào.
 • Nhân.
 • Không bào.

- Trên miền hút của rễ có rất nhiều lông hút giúp làm tăng khả năng hấp thụ nước và muối khoáng của rễ.

3. Giải bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6

Có phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút không? Vì sao?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ
 • Rễ có đặc điểm cấu tạo miền lông hút phù hợp với chức năng hút nước và muối khoáng ở môi trường cạn

Hướng dẫn giải

 • Không phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút.
 • Rễ của các cây mọc trong nước không có lông hút vì nước và muối khoáng hoà tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì của rễ, thậm chí cả thân và lá. Ví dụ : cây bèo tấm, cây bèo tây.

4. Giải bài 10 trang 23 SBT Sinh học 6

Mạch gổ có chức năng

A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi câyẳ

B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

C. vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.

Phương pháp giải

- Xem lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

- Cấu tạo miền hút gồm hai phần chín:

 • Vỏ gồm biểu bì có nhiêu lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.
 • Trụ giữa gồm các mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất. Ruột chứa chất dự trữ.

Hướng dẫn giải

Mạch gổ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

Chọn B

5. Giải bài 11 trang 23 SBT Sinh học 6

Mạch rây có chức năng

A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ ỉên thân, lá.

C. vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.

Phương pháp giải

- Xem lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

- Cấu tạo miền hút gồm hai phần chín:

 • Vỏ gồm biểu bì có nhiêu lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.
 • Trụ giữa gồm các mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất. Ruột chứa chất dự trữ.

Hướng dẫn giải

Mạch rây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

Chọn A

6. Giải bài 12 trang 23 SBT Sinh học 6

Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có chức năng

A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

C. vận chuyển cệàc chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.

Phương pháp giải

- Xem lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

- Cấu tạo miền hút gồm hai phần chín:

 • Vỏ gồm biểu bì có nhiêu lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.
 • Trụ giữa gồm các mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất. Ruột chứa chất dự trữ.

Hướng dẫn giải

Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có chức năng vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

Chọn C

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM